spozorovaný výskyt medveďa v časti Mala Petrová v blízkosti domov