Všeobecne záväzné nariadenie č. 13-03-2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá