Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2023 v Žilinskom kraji.