Zámer obce vybudovanie bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá

Zámer obce vybudovania bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá