Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023 (HFCS)

List k štatistickému zisťovaniu v PDF