Prvé mená 1925

Prvé mená Zázrivcov v urbári z roku 1625: