Súpis obyvateľov z 1715

Súpis obyvateľov obce Zázrivá z r. 1715. V tabuľke sú uvedené aj počty dobytka, ktoré rodiny vlastnili.

Súpis obyvateľov obce Zázrivá z r. 1715. V tabuľke sú uvedené aj počty dobytka, ktoré rodiny vlastnili.