Zázrivá

  • Zázrivá »
  • Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011

Fotografie z realizácie prác prvého a druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011, foto Jozef Matúš