Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1428
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
33-2019 33-2019 Dodatok č.1 k zmluve Asfaltovanie miestnej komunikácie - Kozinská zo dňa 02.07.2019
10323 €
pdf
pdf
34
CESTY NITRA, a.s., IČO: 34128344
14-2012 Zmluva o dielo, MK Paseky - Zázrivá
10949 €
pdf
pdf
627
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, Nemocničná 1975/3, 026 05 Dolný Kubín, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117

48-2012 - Zmluva o dielo č.2012/98 - „Oprava chodníkov v centre obce od „SOLISKA po starý obecný úrad Zázrivá“
11467 €
pdf
pdf
1368
ARRIVA Liorbus, a.s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
102-2018 Zmluvu o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave
11652 €
pdf
pdf
867
Peter Jurčík, IČO: 46783989, DIČ: 1085327848
58-2014 Zmluva o dielo č.5/2014 - Projekt rekonštrukcie múrov kostolíka v starom cintoríne v Zázrivej rieši stabilizáciu múru, zastavenie jeho rozpadávania a jeho prestrešenie tradičným dreveným šindľom.
12219 €
pdf
pdf
9
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12607.2 €
pdf
pdf
10
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12709.2 €
pdf
pdf
1195
MK hlas, s.r.o., IČO: 45352305, DIČ: 2022945408
64-2017 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia obecného rozhlasu
12975 €
pdf
pdf
929
Primá banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951
12-2015 Zmluva o kúpe cenných papierov číslo 115/2015
13200 €
pdf
pdf
1130
MP Instal, s.r.o, IČO: 47693380
9-2017 Inštalatérske práce kúrenia a plynu, kuchyňa kultúrneho domu v Zázrivej
13866 €
pdf
pdf
1278
Slovenský futbalový zväz, IČO: 00687308, DIČ: 2020898913
19-2018 Dotácia TJ Fatran Stavba pódia
15000 €
pdf
pdf
1093
Peter Šmehýl, IČO: 44744277
54-2016 Zmluva o dielo zateplenie zdravotného strediska
15700 €
pdf
pdf
1383
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
115-2018 Zateplenie bývalého obecného úradu
15973 €
pdf
pdf
36
Spišská katolícka charita
16-2012 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
19200 €
pdf
pdf
1277
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
18-2018 Dohoda číslo 18/20/50J/5
19821 €
pdf
pdf
1408
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
18-2019 Dohoda č.19/20/50J/5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19821 €
pdf
pdf
11
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Druhý Realizačný Projekt Programu Revitalizácie Krajiny A Integrovaného Manažmentu Povodí Slovenskej Republiky 2011
20000 €
pdf
pdf
982
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, Nemocničná 1975/3, 026 05 Dolný Kubín, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117
49-2015 Oprava chodníka a parkovacej plochy
21983 €
pdf
pdf
1336
Varínska tlačiareň / ELEKTRO AB S.R.O, IČO: 36011843, IČ DPH: SK 2020982502
74-2018 Publikácia o pastierskej kultúre
22380 €
pdf
pdf
751
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
96-2013 Dodatok č. 4/2013 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
22683 €
pdf
pdf
755
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
98-2013 Dodatok č. 4/2013 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
22683 €
pdf
pdf
756
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
99-2013 Dodatok č. 4/2013 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
22683 €
pdf
pdf
1426
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
31-2019 Asfaltovanie miestnej komunikácie - Kozinská
22845 €
pdf
pdf
828
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK 2022137117
36-2014 Zmluva o dielo č.5/2014
22921 €
pdf
pdf
1394
DREVODOM ZÁZRIVÁ, s.r.o., IČO: 36 415 405, DIČ: 2021768650
09-2019 Zmluva o dielo
23303 €
pdf
pdf
1427
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
32-2019 Dodatok č.5/2012 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania
23763 €
pdf
pdf
1134
GASTRO VRÁBEll, s.r.o., IČO: 43897452, IČ DPH: SK 2022503626
12-2017 Gastrozariadenie v kuchynke Kultúrneho domu
24480 €
pdf
pdf
915
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
2-2015 Zmluva o dielo - Asfaltovanie miestnej komunikácie Plešivá a zberný dvor
24534 €
pdf
pdf
1137
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780
14-2017 Dohoda č. 17/20/50J/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
25748 €
pdf
pdf
1191
Mgr. Peter Madigár, IČO: 50 872 168, DIČ: 1075388006
61-2017 Príkazná zmluva, Projektový manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ , (externý projektový manažment)
25878 €
pdf
pdf
1040
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
14-2016 Dodatok č. 2/2016 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
26177 €
pdf
pdf
758
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
101-2013 Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
780
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
3-2014 Dodatok č. 2/2014 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
850
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
48-2014 Dodatok č. 4/2014 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
912
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
913
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
1-2015 Dodatku č. 1/2015 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
26361 €
pdf
pdf
1092
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
53-2016 Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26361 €
pdf
pdf
1332
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
70-2018 Dodatok č. 2018-03 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26470 €
pdf
pdf
1375
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
108-2018 Dodatok č. 2018-04 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26470 €
pdf
pdf
984
Základná škola s materskou školou, zastúpená: Mgr. Petrom Mancom, Stred 122, 02705 Zázrivá, IČO: 42435048
51-2015 Zmluva o prevode správy majetku Obce Zázrivá č. 1/2015
27554 €
pdf
pdf
1 33 34 35 36 37