Prvé mená 1925

Prvé mená Zázrivcov v urbári z roku 1625:
V 16. storočí sa v písomných prameňoch čoraz častejšie objavujú aj mená poddaných. Šľachta začína na svojich majetkoch podnikať a preto sa spisujú súpisy poddaných, urbáre, daňové súpisy a iné písomnosti.
V roku 1625 bol vypracovaný urbár (súpis povinností poddaných voči zemepánovi) Oravského panstva pre všetky podanské obce na Orave. Z neho sa dozvedáme prvýkrát krstné mená a prímená (prezývky) obyvateľov Zázrivej:
Jurko, Mišo, Greguš, Janoš a Kubo Zazrivsky, Martin Fleis, Martin a Jurko Fedor, Juro, Ondrej, Pavol a Matuš  Ratko, Jurko Tresík, Mišo Benda, Adam Tresík, Michal Markoviech, Demeter Rusnak, Ondrej Demeterov, Pavol, Juro a Pavlik Jacko, Jurek Krupa, Janko a Macko Duda.

Prvé mená Zázrivcov v urbári z roku 1625:

Urbár z roku 1625 obsahuje prvýkrát mená Zázrivcov.