Cesta do prístavu

Lodný zoznam v ktorom sú zapísaní vysťahovalci zo Zázrivej Adam Duda a Ján Faššianok.

Lodný zoznam v ktorom sú zapísaní vysťahovalci zo Zázrivej Adam Duda a Ján Faššianok.

 

Keď boli so všetkým pripravení vydali sa zo Zázrivej na ďalekú cestu. Často ich sprevádzal agent lodiarskej spoločností, ktorí im pomáhal orientovať sa v novej neznámej situácii.
Vysťahovalci ktorí mali pas cestovali železnicou južnejšou trasou do prístavu Brémy (45 osôb), tí ktorí pas nemali, odchádzali „na čierno“ a cestovali severnejšou trasou cez územie Poľska a Nemecka do severnejšie položeného prístavu Hamburg (11 osôb). Ďalší vysťahovalci cestovali z prístavov Cuxhaven (6 osôb), Fiume (3 osoby), Antwerpy (2 osoby) a Le Havre (2 osoby). V prístave sa ubytovali v barakoch, v ktorých čakali na loď a zakúpili si lodné lístky do najlacnejšej 3. tzv. „vysťahovaleckej triedy“.
Pri nalodení bol vypracovaný zoznam cestujúcich, ktorý obsahoval meno vysťahovalca, pôvodné bydlisko a odpovede na 29 otázok. Tento dokument po príchode do USA odovzdal kapitán lode americkým úradníkom, ktorým slúžil na posúdenie spôsobilosti prisťahovalca usadiť sa v USA.

Lodný lístok

Lodný lístok

 

Zázrivci cestovali do Ameriky na veľkých parníkoch, ktoré boli postavené koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Boli konštruované na prevoz veľkého množstva chudobných vysťahovalcov z Európy do USA.