Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
2047
Viola Škovránková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 29-2014
30 €
pdf
pdf
2046
Marek Hrušovský
12-2024 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
2045
Milan Prachár
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 182-2012
50 €
pdf
pdf
2044
Anton Červeň
11-2024 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
2043
Igor Kozák
21-2024 Zmluva o nájme pozemku č. 1/2024
8 €
pdf
pdf
2042
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 672 254, IČ DPH: SK202223615
20-2024 Zmluva o nájme 56/204
1 €
pdf
pdf
2041
osobnyudaj.sk, s.r.o., IČO: 50528041, DIČ : 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
19-2024 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
144 €
pdf
pdf
2040
Miroslav Plančo
10-2024 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
2039
Helena Pikolvá
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 22-2014
40 €
pdf
pdf
2038
Ľuba Juríková
09-2024 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
2037
Jana Karcolova
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 16-2017
23 €
pdf
pdf
2036
Ján Drengubiak
08-2024 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
2035
Radoslav Štyrák
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 14-2014
50 €
pdf
pdf
2034
Ondrej Borončo
07-2024 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
2033
Ondrej Borončo
06-2024 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
2032
Róbert Macek
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 258-2012
60 €
pdf
pdf
2031
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, IČO: 00177474
18-2024 Zmluva č. 3240541 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR
3000 €
pdf
pdf
2030
Emília Sporková
05-2024 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
2029
LED-SERVICE, s.r.o., IČO: 53 336 496, DIČ: 2121366379
17-2024 Servisná zmluva uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3 €
pdf
pdf
2028
Pavol Láštic
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 14-2013
50 €
pdf
pdf
2027
Zita Červeňová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 257-2012
50 €
pdf
pdf
2026
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
16 2024 Dodatok č. 2024-01 k Zmluve o zabezpečení sociálnych služieb
21168 €
pdf
pdf
2025
Stredoslovenská distribučná a.s., IČO: 36 442151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
15-2024 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy č. 202401-NP-0244
0 €
pdf
pdf
2024
Stredoslovenská distribučná a.s., IČO: 36 442151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
14-2024 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy č. 202401-NP-0246
0 €
pdf
pdf
2023
Michal Fašánok
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 211-2012
50 €
pdf
pdf
2022
Peter Kučka
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 28-2013
50 €
pdf
pdf
2021
Petronela Maceková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 09-2013
50 €
pdf
pdf
2020
Juliana Polláková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 21-2013
20 €
pdf
pdf
2019
Juliana Polláková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 22-2013
30 €
pdf
pdf
2018
Žofia Žemličková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 05-2013
50 €
pdf
pdf
2017
Žofia Žemličková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 08-2014
60 €
pdf
pdf
2016
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
13 2024 Zmluva o zabezspečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
0 €
pdf
pdf
2015
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
12-2024 Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2024
9694 €
pdf
pdf
2014
Ingrid Moravcová
11-2024 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
2013
Ľudmila Bellová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 45-2014
100 €
pdf
pdf
2012
Alena Šindlerová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 205-2012
50 €
pdf
pdf
2011
Pegys s.r.o., IČO: 31912923
Dodatok č. 15 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2005 zo dňa 30.12. 2005
2403 €
pdf
pdf
2010
Milan Lauko
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 03-2014
30 €
pdf
pdf
2009
Elena Brišová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 31-2014
20 €
pdf
pdf
2008
Ľudmila Otrubová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 82-2011
50 €
pdf
pdf
1 2 3 61