Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1534
Peter Otruba
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 175-2012
30 €
pdf
pdf
1533
Peter Otruba
12-2022 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1532
Dana Luptáková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 101-2012
30 €
pdf
pdf
1531
Dana Luptáková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 100-2012
90 €
pdf
pdf
1530
Peter Krpčônik
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 125-2011
50 €
pdf
pdf
1529
Marián Gaššo
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 172-2012
60 €
pdf
pdf
1528
Marián Gaššo
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 241-2011
50 €
pdf
pdf
1527
MBM-GROUP a.s., IČO: 36 740 519, DIČ: 2022 337 548
23-2022 Nájomná zmluva
156 €
pdf
pdf
1526
Marta Karcolová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 134-2012
20 €
pdf
pdf
1525
Marta Karcolová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 193-2012
30 €
pdf
pdf
1524
Ondrej Čupaj
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 77-2012
50 €
pdf
pdf
1523
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 263-2011
Magadéna Kokošková
50 €
pdf
pdf
1522
Irena Majdišová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 6-2012
80 €
pdf
pdf
1521
Jozefína Mäsiarová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 192-2012
150 €
pdf
pdf
1520
Augustín Trnovec
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 96-2012
160 €
pdf
pdf
1519
Ján Datko
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 120-2012
50 €
pdf
pdf
1518
Alojz Serdel
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 229-2012
50 €
pdf
pdf
1517
Alojz Serdel
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 239-2011
60 €
pdf
pdf
1516
JUDr. Mária Cabadajová, správca zapísaný v zozname správcov pod č. S1302, IČO: 37 908 952
22-2022 JUDr. Mária Cabadajová - správca, Ján Žúbor
1322 €
pdf
pdf
1515
Ondrej Fedor
21-2022 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1514
Viera Orieščíková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 216-2012
60 €
pdf
pdf
1513
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, DIČ: 2020878992
20-2022 Zmluva č. 322 0496 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3000 €
pdf
pdf
1512
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
19-2022 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
12 €
pdf
pdf
1511
Ľudmila Kršková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 40-2012
30 €
pdf
pdf
1510
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
18-2022 Zmluva o poskytnuti dotácie TJ Fatran Zázrivá
6726 €
pdf
pdf
1509
Helena Blažejová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 58-2012
50 €
pdf
pdf
1508
Anton Zaťko
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 24-2012
64 €
pdf
pdf
1507
Eva Zaťková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 23-2012
50 €
pdf
pdf
1506
Jozefína Štefaničáková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 98-2012
20 €
pdf
pdf
1505
Mária Trnovcová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 172-2012
110 €
pdf
pdf
1504
Eduard Orolím
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 197-2012
80 €
pdf
pdf
1503
Magdaléna Hertelová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 114-2012
20 €
pdf
pdf
1502
Magdaléna Hertelová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 73-2012
110 €
pdf
pdf
1501
Magdaléna Hertelová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 81-2011
50 €
pdf
pdf
1500
Monika Bočkajová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 136-2012
90 €
pdf
pdf
1499
Monika Bočkajová
11-2022 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1498
Ján Krška
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 170-2012
100 €
pdf
pdf
1497
Ján Majdiš
Kúpna zmluva
432 €
pdf
pdf
1496
Zuzana Pazderová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 158-2011
210 €
pdf
pdf
1495
Pavol Fašánok
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 117-2012
70 €
pdf
pdf
1 2 3 48