Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1661
Zuzana Záňová
26-2022 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1660
Martina Kováčiková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 221-2012
50 €
pdf
pdf
1659
Kamil Zelenec
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 151-2012
80 €
pdf
pdf
1658
Alžbeta Marinová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 256-2012
30 €
pdf
pdf
1657
Emília Martinusíková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 224-2011
80 €
pdf
pdf
1656
Ing. Miroslav Macek
43-2022 Zmluva o poskytnutí služby č. 08/2022
100 €
pdf
pdf
1655
Ing. Zita Smoleňová
42-2022 Zmluva o poskytnutí služby č. 07/2022
200 €
pdf
pdf
1654
Klára Smoleňová
41-2022 Zmluva o poskytnutí služby č. 06/2022
200 €
pdf
pdf
1653
Mgr. Anna Otrubová
40-2022 Zmluva o poskytnutí služby č. 05/2022
250 €
pdf
pdf
1652
Zuzana Jellúšová
39-2022 Zmluva o poskytnutí služby č. 04/2022
100 €
pdf
pdf
1651
Dana Smolková
38-2022 Zmluva o poskytnutí služby č. 03/2022
200 €
pdf
pdf
1650
Jana Tarabová
37- 2022 Zmluva o poskytnutí služby č. 02/2022
200 €
pdf
pdf
1649
Peter Gonšor
36-2022 Zmluva o poskytnutí služby č. 01/2022
200 €
pdf
pdf
1648
Margita Záňová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 74-2011
150 €
pdf
pdf
1647
Margita Gergičová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 260-2012
570 €
pdf
pdf
1646
Ľudovít Macek, Anna Maceková
35-2022 Kúpna zlmuva
1922 €
pdf
pdf
1645
Pius Papán
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 185-2011
150 €
pdf
pdf
1644
Ján Ďuračka
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 116-2011
80 €
pdf
pdf
1643
Milota Gamanová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 113-2011
100 €
pdf
pdf
1642
Peter Karcol
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 167-2012
50 €
pdf
pdf
1641
Mária Bielková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 245-2012
150 €
pdf
pdf
1640
Metodicko-pedagogické centrum, IČO: 00164348, DIČ: 2020798714
34-2022 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ 111
0 €
pdf
pdf
1639
Anna Karcolová
25-2022 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
70 €
pdf
pdf
1638
PK PRODUKCION s.r.o., IČO: 47097604, DIČ 2023797622
33-2022 Zmluva o prevedení umeleckého výkonu
2000 €
pdf
pdf
1637
Hudobná skupina DUO JAMAHA zast. Alfons & Marian s.r.o., IČO: 47 909 218, DIČ: 2024140811
32 2022 Zmluva o umelecké dielo
1400 €
pdf
pdf
1636
Miroslav Mäsiar
24-2022 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1635
Emília Karcolová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 191-2012
110 €
pdf
pdf
1634
Marta Šmatláková
23-2022 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1633
Zuzana Mahútová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 103-2012
20 €
pdf
pdf
1632
Margita Skubeňová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 124-2011
30 €
pdf
pdf
1631
Magda Drengubiaková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 171-2012
90 €
pdf
pdf
1630
Magda Drengubiaková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 48-2012
240 €
pdf
pdf
1629
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00 151 866, DIČ: 2020571520, IČDPH: SK2020571520
31-2022 Darovacia zmluva
0 €
pdf
pdf
1628
Jaroslav Hanuš, IČO: 40820726
30-2022 Zmluva o nájme pozemku
500 €
pdf
pdf
1627
Ľudmila Lášticová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 270-2011
30 €
pdf
pdf
1626
Michal Ondrík
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 130-2011
60 €
pdf
pdf
1625
Alena Ďuricová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 182-2011
70 €
pdf
pdf
1624
Jozef Teličák
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 111-2012
50 €
pdf
pdf
1623
Dana Valtová
22-2022 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1622
Marta Foltínová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 144-2012
90 €
pdf
pdf
1 2 3 51