Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1813
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
07-2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1812
Iveta Karmanová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 272-2012
50 €
pdf
pdf
1811
Mária Marková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 204-2012
200 €
pdf
pdf
1810
Mgr. Pelachová Eva
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 01-2012
300 €
pdf
pdf
1809
SLOVKOREKT s.r.o., IČO: 31602363, DIČ: 2020561906
06-2023 Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 019/2022
46951 €
pdf
pdf
1808
Anna Žabková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 238-2012
50 €
pdf
pdf
1807
Žofia Matúšová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 82-2012
60 €
pdf
pdf
1806
Pavol Fašánok
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 118-2012
30 €
pdf
pdf
1805
Dana Chovancová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 145-2012
50 €
pdf
pdf
1804
Dana Chovancová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 44-2012
50 €
pdf
pdf
1803
Mgr. Marta Marková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 41-2012
30 €
pdf
pdf
1802
Ladislav Žúbor
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 214-2012
150 €
pdf
pdf
1801
Monika Habiňáková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 72-2012
150 €
pdf
pdf
1800
Juraj Štefaničák
03-2023 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
1799
Juraj Štefaničák
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 11-2012
30 €
pdf
pdf
1798
Juraj Štefaničák
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 10-2012
50 €
pdf
pdf
1797
Katarína Smolková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 255-2012
20 €
pdf
pdf
1796
Anna Otrubová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 194-2012
130 €
pdf
pdf
1795
Anna Zaťková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 196-2012
50 €
pdf
pdf
1794
Ján Jurčík
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 220-2012
0 €
pdf
pdf
1793
Štefan Kysel
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 19-2012
150 €
pdf
pdf
1762
Petra Otrubová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 224-2012
130 €
pdf
pdf
1791
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IČO: 00151866, DIČ: 2020571520
05-2023 Darovacia zmluva
0 €
pdf
pdf
1790
Augustín Záň
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 231-2012
150 €
pdf
pdf
1789
Oľga Púčeková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 212-2012
100 €
pdf
pdf
1788
RAMEKO, s.r.o., IČO: 36 514 748, IČ DPH: SK2022162395
04-2023 Zmluva o dielo - zneškodnenie odpadov
0 €
pdf
pdf
1787
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k ,hudobným dielam, IČO: 00 178 454, DIČ: 2020795601, IČ DPH: SK202D79560
03-2023 Hromadna licenčná zmluva
0 €
pdf
pdf
1786
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k ,hudobným dielam, IČO: 00 178 454, DIČ: 2020795601, IČ DPH: SK202D79560
02-2023 Dohoda o urovnaní
0 €
pdf
pdf
1785
Eva Berešová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 80-2012
180 €
pdf
pdf
1784
Mária Marková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 146-2012
150 €
pdf
pdf
1783
Mária Marková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 60-2012
150 €
pdf
pdf
1782
Terézia Mäsiarová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 55-2012
20 €
pdf
pdf
1781
František Kurta
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 207-2012
150 €
pdf
pdf
1780
Žofia Karcolová
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 179-2012
80 €
pdf
pdf
1779
Jozef Záň
02-2023 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1778
Jozef Záň
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 02-2012
50 €
pdf
pdf
1777
Štefánia Maceková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 63-2012
50 €
pdf
pdf
1776
Ľudovít Jellúš
01-2023 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1775
Ľudovít Jellúš
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 123-2012
50 €
pdf
pdf
1774
Elena Fecková
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 59-2012
60 €
pdf
pdf
1 2 3 55