Kontakt

Obec Zázrivá Tel: 0907 887 756
Stred 409 E-mail: starosta@zazriva.com
027 05 Zázrivá  

Informácie o webovom sídle

Návštevníci stránky www.zazriva.com, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke obce Zázrivá. Toto webové sídlo – www.zazriva.com – vlastní a spravuje obec Zázrivá.

Stránka bola spustená do prevádzky v marci 2007 a je spravovaná pomocou redakčného systému. V juni 2011 bol uskutočnený prechod na novšiu verziu redakčného systému, vďaka ktorému stránka spĺňa pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Od januára 2012 je táto stránka dopĺňaná v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Niektoré časti podstránok, ktoré boli pridané do mája 2012, nemusia úplne spĺňať najnovšie kritéria platnej legislatívy. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla obce Zázrivá. Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní starších stránok. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: webmaster@zazriva.com .

Správca a vlastník obsahu
Obec Zázrivá
Stred 409
027 05 Zázrivá
IČO: 00315010
Číslo účtu:  SK45 0200 0000 0000 1762 7432

Mailové kontakty
Všeobecné informácie: info@zazriva.com
Podateľňa: podatelna@zazriva.com
Starosta: starosta@zazriva.com, matus.mnich@zazriva.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@zazriva.com

Technický prevádzkovateľ
Mgr. Karol Karcol
Stred 409, 027 05 Zázrivá
webmaster@zazriva.com

Správca obsahu webového sídla
Mgr. Karol Karcol
Stred 409, 027 05 Zázrivá
webmaster@zazriva.com

GDPR – osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Ing. Tomáš DOPIRÁK
dopirak@osobnyudaj.sk
02/800 800 80

Informácie o kompetenciách

Obec Zázrivá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Zázrivá spravuje
Obecný úrad, matriku, stavebný úrad, materskú školu, školskú jedáleň, obecnú knižnicu, obecný hasičský zbor, obecné cintoríny a domy smútku. Obec Zázrivá je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Zázrivej.

Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad: 0907 887 756, 0902 304 817
Zdravotné stredisko: 043 5896 213
Detská ambulancia: 043 5896 237
Zubná ambulancia: 043 5896 102
Kultúrny dom: 0904 876 471
Lekáreň: 043 5896 212
Základná škola: 043 5896 123
Materská škôlka: 043 5896 163
Školská jedáleň: 043 5896 121
Dom Charitas: 043 5896 226
Pošta: 043 5896 139
Farský úrad: 043 5896 127