Ako vybaviť

Matrika a Evidencia obyvateľstva
Úmrtie v rodine
Nájomné zmluvy na hrobové miesto
Dane a poplatky a stánkový predaj
Osvedčovanie podpisov a listín, výpis z registra trestov
Sociálna služba
Stavebná činnosť
Kataster nehnuteľností
Kultúrne podujatia, svadby, zábavy, predaj tovaru v kultúrnom dome
Vyhlásenie oznamu – relácie v miestnom rozhlase
Knižnica
zazriva