Súpis obyvateľov z 1715

Súpis obyvateľov Zázrivej z roku 1715.
Najstaršie rodinné priezviská sa zachovali v súpise obyvateľov obce Zázrivá z roku 1715. V súpise sú

 

Súpis obyvateľov obce Zázrivá  z r. 1715. V tabuľke sú uvedené aj počty dobytka, ktoré rodiny vlastnili.
Súpis obyvateľov obce Zázrivá z r. 1715. V tabuľke sú uvedené aj počty dobytka, ktoré rodiny vlastnili.

uvedené priezviská iba nedávno zapísané do matriky, ktorá sa však nezachovala. Súpis je vypracovaný starostlivo, napísaný maďarskou abecedou, písmo je úhľadné dobre čitateľné. Priezviská uvádzam bez zmeny, v zátvorke je slovenský prepis.
Possessio Zazriva
Obec Zázrivá
Nomina Personarum (mená osôb):
Paulus Boron /Boroň/, Jacobus Kubicza /Kubica/, Georgius Boron, Andreeas Neznik, Joannes Bocskaj /Bočkaj/, Joannes Boron, Michael Kuvopka /Kôpka/, Andras Kanzil, Georgius, Jacobus Marko, Georgius Hakel, Joannes Marko, Joannes Marko senior, Michael Marko, Nicolaus a Andreas Krupa, Tomas Taraba, Paulus Hakil, Georgius Kildis /Kildiš/, Andreas Krska /Krška/, Joannes Kajan, Matthias, Simeon a Martin Krupa sen., Martin Krupa jun., Georgius Krupa, Joannes, Stephanus, Georgius, Andreas a Georgius Fedor jun., Michael Kluka, Joannes, Jacobus a Joannes Ratko sen., Matthias Ratko, Georgius Ratko, Simon, Georgius, Georgius jun. a Michael Flajsz /Flajš/, Georgius Sulok /Šulok/, Andreas, Paulus, Michael, Martinus, Joannes, Joannes sen. a  Michael Duda sen., Adamus Jaczko /Jacko/, Joannes Kazar, Michael Badany /Badáň/, Georgius Jakupiz, Georgius Gyurova /Ďurova/, Martin Martinko, Joannes Krska, Georgius Szehman, Jacobus a  Andreas Jurcsik /Jurčík/, Michael Lasticz /Laštic/, Georgius Micskutyak /Mičkutiak/,  Michael Srolin /Šrolin/, Andreas Tratzik /Tracik/, Joannes Karczol /Karcoľ/, Joannes Mahut, Jacobus Babis /Babiš/, Martinus Mahut, Joannes Mattko /Matko/, Adamus a Joannes Polyka, Matthyas Maczek /Macek/, Simon Psen /Pšen/.

Tereziánsky urbár z roku 1774.
Na záver uverejňujeme zoznam rodín Zázrivej, ktorí mali poddanské povinnosti voči zemepánovi. V urbári sú už priezviská obyvateľov zavedené a ustálené, aj keď aj tu sa vyskytujú chyby pisára. Dokument je vypracovaný starostlivo, po slovensky, písmo je  úhľadné, dobre čitateľné. Priezviská a mená v urbári uvádzam bez zmeny tak, ako sú napísané, v zátvorke je slovenský prepis priezviska.

Osady Zazriwa Urbarska Tabula (Osady Zázrivá Urbárska Tabuľa)
Wecny poddany (veční poddani):
Pecsit /Pečit/ Ondrej, Kokoska /Kokoska/ Ondrej, Kokoska Mihál, Kokoska Mihál ml., Mikulasko /Mikuláško/ Juro, Bocskaj /Bočkaj/ Jano, Bocskaj /Bočkaj/  Juro st., Bocskaj /Bočkaj/ Ondrej, Dyurotta /Ďurota/ Juro, Benda Jano, Borony /Boroň/ Jano, Orolim Juro, Orolim Ondrei, Nežnik Juro, Nežnik Jano, Zubor Adam, Kralicsák /Králičák/ Ondrej, Nežnik Ondrej st., Nežnik Jano, Borony Jano, Kozacsik /Kozáčik/ Ondrej, Zubor Jano st., Zubor jano ml., Zubor Matjei, Zubor Juro, Falacsin /Falacsin/ Jano, Karcsol /Karčol/ Juro, Karcsol Jano, Karcsol Ondrej, Pecsit /Pečit/ Macjei st., Pecsit Macjei, Pecsit Ondrej, Kralcsak Ondrej, Kralcsak /Kralčák/ Juro, Strbik /Štrbík/ Jano, Fasanok /Fašánok/ Mihál, Fasanok Jano, Fasanok Ondrej, Prielomok Ondrej, Prielomok Juro, Prielomok Ondrej ml., Kuopka Juro, Kuopka Mihál ml., Borony /Boroň/ Jano ml., Jantyo /Janťo/ Adam, Borony Jano, Benda Jano, Janto Juro a Jana, Prielomok Juro ml., Borony /Boroň/ Jano, Skubeni /Skubeň/ Jano, Hužicsa /Hužiča/ Ondrej, Žubor Jano, Kanyák /Kaňák/ Jano, Zubaj Ondrej, Duda Jano, Zubaj Juro, Hakely /Hakeľ/ Jano, Zubay /Zubaj/ Mihaly, Smolka /Šmolka/ Jano, Smolka Juro, Katrenyák /Katreňák/ Jano, Marko Simun, Pucsek /Púček/ Jano, Potyák /Poťák/ Matjej, Pucsek Juro, Pucsek Ondrej, Galgus /Galguš/ Juro, Dringubák Juro, Mikulasko /Mikuláško/ Ondrej, Frnowecz /Frnovec/ Jano, Skrlanik /Škrlaník/ Jano, Kokoska /Kokoška/ Juro, Mikulasko /Mikuláško/ Jano, Taraba Juro, Drnovský Mihál, Wrabecz /Vrabec/ Ondrej, Kitvis /Kitviš/ Adam, Kitvis /Kitviš/ Ondrej, Mikulasko /Mikuláško/ Jano, Ligas /Ligaš/ Ondrej, Simutyák /Šimuťák/ Jano, Skrlany /Škrlaň/ Jano, Skrlany Adam, Skrlany Ondrej, Walko Jano, Ochudap Jano, Kojan Jano, Septak /Šepták/ Ondrej, Mikulasko /Mikuláško/ Jano, Septak /Šepták/ Martin, Drngubak Juro, Kupcso /Kupčo/ Ondrej, Drgubak, Wrabecz Ondrej, Drngubák Michal, Soika /Sojka/ Jano, Sandor /Šándor/ Jano, Sinulyák /Šinuľák/ Jano, Mikulasko /Mikuláško/ Ondrej, Hlusko /Hluško/ Jano, Drngubak Jano, Sestak /Šesták/ Jano, Kazarik Ondrej, Kazarik Jano, Šipan Juro, Šipan Jano, Šipan Juro ml., Gapo Jano, Gapo Mihál, Sikora Juro, Jakusicz /Jakušis/ Mihál, Papala Ondrej, Kuna Ondrej, Sipka /Šipka/ Jano, Sipka Juro,

 

Tereziánsky urbár z r. 1774. Tabuľka s menami a vypísanými povinnosť-ami obyvateľov Zázrivej.
Tereziánsky urbár z r. 1774. Tabuľka s menami a vypísanými povinnosť-ami obyvateľov Zázrivej.

Badany /Badáň/ Jano, Durotta Martin, Durotta Mihál, Socha Jano, Paczulák /Paculák/ Jano, Mnich Tomás, Mnich Ondrej, Maskala /Maškala/ Jano, Maskala Juro, Maskala Michal, Duda Jano ml., Bela Jano, Taraba Ondrej, Fucsko /Fučko/ Juro, Fucsko Jano, Fucsko Mihál, Duda Adam, Katrenják Jano, Duda Jano st., Duda Ondrej, Chwasta Juro, Chwasta Mihál, Chwasta Adam, Sekman /Šekman/ Adam, Macsek /Macek/ Mich., Macsek Juro, Macsek Jano, Macsek Jano st., Lidas /Ligaš/ Ondrej, Kotlár Jano, Macsek Ondrej, Macsek Jano ml., Stirák /Štirák/ Ondrej, Kucska Juro st., Kucska Matjei, Kucska Juro ml., Dubovecz /Dubovec/ Juro, Fedor Juro, Jelicsák /Jeličák/ Juro, Kralcsák /Kralčák/ Juro, Zubor Juro, Zubor Matjej, Zák Jano, Matuson /Matušon/ Ondrej, Matuson Jan st., Matuson Jan ml., Laczko /Lacko/ Juro, Laczko Ondrej, Laczko Juro ml., Bastár Juro widua /vdova po Jurovi Baštárovi/, Kluka Ondrj, Fedor Adam, Janota Jano ml., Sulyok /Šuľok/ Matjei, Sladancják /Šladančák/ Ondrej, Matuš Ondrej, Stefanicza /Štefanica/ Adam, Stefanicza Jano, Setyho Jano, Kisely /Kyseľ/ Ondrej, Pitelka Juro, Bocskaj /Bočkaj/ Jano, Zubor Ondrej, Fedor Juro st., Fedorcsik /Fedorčík/ Jano, Obert Ondrej, Polyka /Poľka/ Jano, Maczek /Macek/ Jano, Komnatan Juro, Komnatan Juro ml., Komnatan Jano, Mahuth /Mahút/ Ondrej, Mahuth Juro, Mahuth Ondrej, Mahuth Martin, Babis /Babiš/ Juro, Zubor Juro, Kochan Jano, Paczulik /Paculík/ Tomas, Pecsit /Pečit/ Tomas, Pecsit Juro, Pecsit Michal, Stefsnicza /Štefanica/ Adam, Karczol /Karcol/ Jano, Majdulak Ondrej, Karczol Ondrej, Lastics /Laštič/ Jano, Lastics Ondrej, Hrabala Pawel, Rogony /Rogoň/ Adam, Majdis /Majdiš/ Ondrej, Maidis Jano, Sikora Juro, Stefanicza Ond. widua /Ondreja Štefanicu vdova/, Stefanicza Juro, Karczol Adam, Jurcsik /Jurčík/ Juro, Krska /Krška/ Jano, Mahut Juro, Sehman /Šeman/ Juro, Sehman Ondrej, Sehman Adam, Pikla Jano, Pikla Adam, Pasko /Paško/ Adam, Zany Juro widua /vdova po Jurovi Záňovi/, Zany /Záň/ Adam, Sulek /Šulek/ Juro, Matusik /Matušik/ Matjei, Flak Juro, Šulek Jano, Cserný /Černý/ Jano, Králik Ondrej, b/Šulek/ Mihál, Sulek Juro, Katorjenesik /Karorjenešík/ Juro, Martinecz /Martinec/ Juro, Martvon Tomas, Sulyek /Šulek/ Ondrej, Sulyek Mihál, Sulek Juro, Czilin /Cilin/ Juro, Kluka Michal, Krupcsik /Krupčík/ Jano, Krupcsik Michal widua /vdova po Michalovi Krupčíkovi/, Zubor Juro.
Ureczity Hoffery Domy Magici (bezzemkovia vlastniaci dom):
Bocskay /Bočkaj/ Juro, Nežnik Juro ml., Nežnik Ondrej.