Významné osobnosti

Významné osobnosti žijúce a pôsobiace v obci Zázrivá

Ctibor Belan, akademický maliar, grafik, ilustrátor, manumentalista,
Narodil sa 29. septembra 1920 v Močiari okres Banská Štiavnica. Vlastným menom Tibor Weis, akademický maliar, grafik, ilustrátor, monumentalista, organizátor kultúrneho života, predseda zakladajúceho výboru pre zriadenie Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.Ctibor Belan
Manžel akademickej maliarky Márie Medveckej, ktorý na svojej chalupe v Zázrivej na Grúňoch čerpal sily do ďalšej tvorby a nachádzal zdroj inšpirácií. V rokoch 1945 – 1991 žil a tvoril v Tvrdošíne – Medvedzí na Orave.
Ctibor Belan je považovaný v odborných kruhoch za jedného za najkvalitnejších znalcov výtvarného umenia.  Z jeho obrazov sú známe: Prechod partizánov cez Čierny Váh, Krompažská vzbura, Posledná zima, Ťažký priemysel. Zúčastňoval sa kolektívnych výstav slovenského výtvarného umenia doma a v zahraničí( v Indii, Číne, Moskve, Budapešti, Varšave). Jeho výtvarné dielo je zastúpené v zbierkach SNG v Bratislave v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a v súkromnom majetku na Slovensku. Okrem maľby sa zaoberal aj leptaným sklom.
Zomrel 23. júna 1991 v Bratislave

Ján Bodenek, spisovateľ
Narodil sa 6.marca 1911 na Vrútkach. Otec bol stolár v železničných dielňach, matka Eva Bodenková, rodená Vojvodová sa narodila 12.10.1878 v Zázrivej-Havranej zomrela 30.októbra 1950 vo Vrútkach. Ľudovú školu vychodil v rokoch 1917-25 vo Vrútkach, obchodnú školu v Martine v rokoch 1925-27.
Ján BodenekKnižne debutoval románom pre mládež Ivkova biela mať (1938),kde mu bola predlohou jeho matka. Ďalej napísal román Zapálené srdce(1939), zbierku noviel Svetlá na bublinách (1942), román Kríž profesora Hunku(1945), novely Z vlčích dní (1947). Po desaťročnej odmlke v roku 1957 vydáva zbierku noviel Na starom grunte, kde námet čerpá z rodiska svojej matky zo Zázrivej. S porozumením a realistickým majstrovstvom vykreslil osudy niekoľkých dedinských ľudí. V próze pre deti sa venoval najmä úpravám starších zápisov ľudových rozprávok: Neposlušné kozliatka 1956, Starý Bodrík a vlk 1956, Koza rohatá a jež 1977, Žeriavček 1960, leporelo Prečo si vlk ovčí kožuch obliekol 1968. Sporadicky prekladal z nemčiny( B.Kellermann, F.Rodrian, bratia grimmovci a i.)
Zomrel v Banskej Bystrici 20. novembra 1985, pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

Pavol Breier, fotograf, bublicista, horolezec
Narodil sa  14.3.1952. Je  absolventom FAMU v Prahe, odbor umelecká fotografia (1974). Od roku 1976 fotograf v slobodnom povolaní. Ťažiskom jeho tvorby je dokument a reportáž, krajina, reklamná a divadelná fotografia. Pavol Breier
V knihe Fotografie 2000, kde nájdeme okrem fotografií z Indie, Nepálu a Tibetu aj množstvo starých fotografií z Oravy a najmä Zázrivej. Objektív zachytáva zvyšky snehu na jar roku1978, Breierovho suseda – dnes už nebohého Milana Piklu – Pivničiara r.1979, dieťa v kolisačkách 1976, čerstvý hrob plný vencov 1979, valacha pri rannej hygiene 1985, heligonkárov pred kolibou 1985, prácu na salaši 1996, valachov pred kolibou 1975, zatmenie slnka pozorované na salaši 1999, vianočné stromčeky  v zázrivských dreveniciach 1978, 1985 a 1997, vozenie hnoja 1977. Aj keď už mnohí zázrivčania z týchto fotografií nie sú medzi nami ich duch, zvráskavená tvár, mozoľnaté ruky sú zachytené pre ďalšie generácie. Okrem fotografovania je aj veľkým horolezcom a cestovateľom. S fotoaparátom prešiel Nepál, Indiu, Tibet, Pakistan. Jeho objektív zachytil Pamír, život po Tatrami, Himalájami, Mouth Everest, Ama Dablam, Matterhorn.

Ján Briššák, katolícky kňaz, dekan
Narodil sa v Rabči 1. apríla  1866. Štúdoval na gymnáziu v Trstenej a v Levoči. Aby rodičom ušetril ďalšie výdavky po skončení šiestej triedy pošiel za klerika. Roku 1886 bol prijatý do spišského seminára v Spišskej Kapitule na filozofiu a teológiu. Za kňaza bol ordinovaný 29.júna1892. Začínal ako kaplán v Zákamennom, potom pôsobil v Letanovciach. Ďalej pôsobil ako kaplánom v Zubrohlave, vo Veľkom Bobrovci (Veľkej Frankovej) a v Ružomberku. Do Zázrivej prichádza 18. júla 1901 ako nový správca farnosti, od 17. septembra 1902 je tu farárom. Od 31.júla 1915 pôsobí aj ako emeritný dekan a školský inšpektor dištriktu Dolný Kubín. Od roku 1924 pre zdravotné problémy uvoľnený z úradu školského inšpektora a od roku 1928 je na vlastnú žiadosť uvoľnený z úradu dekana. Počas pôsobenia v našej farnosti pracoval ticho , skromne , bol vzorom znášanlivého, trpezlivého a dobrosrdečného človeka. Nikdy nebol materialistom, nepotrpel si na hmotných výhodách. Okrem svojej pastoračnej činnosti pustil do stavby nového kostola, ktorého vysviacky sa žiaľ už nedožil. Zomrel 2. januára 1930 v Zázrivej, tu je aj pochovaný.

Dr.Ján Brišák, katolícky kňaz, profesor a náboženský spisovateľ.
Narodil sa 27.februára 1904 v Rabči. Prvú až tretiu ľudovej školy navštevoval v rodnej Rabči, štvrtú a piatu triedu chodil v Zázrivej. V rokoch 1915-1922 študoval na gymnáziu v Trstenej aj na Reálnom gymnáziu v Ružomberku. V školskom roku 1922-23 študuje filozofiu.v Spišskej Kapitule. V rokoch 1923-25 študuje v Insbrucku filozofiu a v rokoch 1925-29 teológiu. Tu získal i doktorát z filozofie. Za kňaza bol vysvätený 29.júla 1929 v Spišskej Kapitule. Hneď na to sa konali kňazské primície v Zázrivej. Po násilnom prepustení zo školských služieb a krátkom väznení sa stal správcom fary v Zubrohlave s filiálkou Klin pri Námestove a dekanom námestovského dekanátu. Bol i členom diecézneho mierového výboru. V roku 1969 ho rehabilitovali len čiastočne. Bol aj literárne činný. Ako člen zboru katechétov spracoval a vydal v Spolku sv. Vojtecha v Trnave  modlitebnú knižku pre študujúcu mládež ,,Hore srdcia“ s počtom 813strán. V roku 1946 vyšli vo vydavateľstve Verbum jeho liturgické brožúrky: Najsvätejšia obeta, Zmysel a podstata sv. omše, Pri božom oltári, Výklad obradov sv. omše, Obrady veľkého týždňa, Neznáma obeta (výklad sv. omše a návod k vnútornej účasti na nej). V roku 1930 preložil zo slovinského originálu do slovenštiny knihu (180 strán) dr.Fr.Grivca ,,Slovanskí apoštoli sv. Cyril a Metod“ Túto knižku preložil aj do nemčiny. Bola to údajne prvá kniha o sv. Cyrilovi a Metodovi v nemčine. Ďalšie práce: Výročná správa Rádového slovenského dievčenského gymnázia Kongregácie dcér Božského vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi za šk. rok 1939/1940, Odhalenie Ruska, Úroveň našej náboženskej výchovy. Zomrel 10. januára 1978 v rodnom dome v Rabči.

spracoval Miroslav Karcol

 

Na obsahu sa pracuje!