Na záver

Sme na konci pátrania po najstarších rodinách Zázrivej.
Zo stredoveku do konca 15. storočia ani krstné mená nepoznáme pretože Zázrivá ešte neexistovala. Prvý úplný zoznam hláv zakladateľských rodín nám ich už predstavuje s krstnými menami a prímenami. Priezviská poznáme z roku 1715, kedy dalo Oravské panstvo spísať súpis poddaných obce Zázrivá.
Žiaci piateho ročníka základnej školy sa podľa učebných osnov zoznamujú s minulosťou svojej rodiny, ktorej súčasťou je aj pátranie po svojich predkoch, pôvode priezviska a tvorba rodokmeňa. Domnievame sa, že návšteva dieťaťa s rodičom v Štátnom archíve v Bytči spojená s hľadaním svojich predkov v starých matrikách je pre deti nezabudnuteľný zážitok, na ktorý budú spomínať dlhú dobu. Zároveň je to dobrý začiatok k vytváraniu pozitívneho vzťahu k dejepisu a k poznávaniu minulosti.
Na tomto mieste vyslovujem poďakovanie PhDr. Jane Kurucárovej, riaditeľke Štátneho archívu v Bytči za cennú pomoc pri čítaní a odbornom spracovaní použitých archiválií.

spracoval pre obec Zázrivá
PhDr. Juraj Laššuth

Na záver