Zamestnanci obce

  • STAVEBNÝ ÚRAD: Bc. Katarína Majdišová
  • ÚČTOVNÍČKA: Ing. Andrea Mäsiarová
  • MATRIKA, OVEROVANIE A OSVEDČOVANIE: Bc. Monika Žúborová
  • SOCIÁLNE, KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ, SPRÁVCA POHREBISKA, AKTIVAČNÉ PRÁCE, SPRÁVCA WEBOVÉHO SÍDLA:  Mgr. Karol Karcol
  • SPRÁVCA DANÍ: Mgr. Milota Papalová
  • KULTÚRNY REFERENT A OBECNÁ KNIŽNICA: Mgr. Anna Otrubová
  • HLAVNÝ KONTROLÓR: Bc. Pavol Pikla