Organizácie

Cintoríny
Nový cintorín I Starý cintorín I Prevádzkový poriadok pohrebiska

Farnosť nanebovzatia Panny Márie – Zázrivá
Správca farnosti: Mgr. Dušan Seman
Rímsko-katolický farský úrad
Stred 173
027 05 Zázrivá
Tel.: 043/ 5896 127
E-mail: farnostzazriva@zoznam.sk
Web: www.fara.sk/zazriva

Urbár, pozemkové spoločenstvo
Majitelia lesov
Kontaktná osoba: Anton Drengubiak

Okrúhlica
Spoločenstvo vlastníkov lesa, najmä časti Grúne
Kontaktná osoba: Cyril Skubeň

Jednota Dôchodcov Slovenska
Záujmové združenie dôchodcov, poriadajú spoločné akcie a kultúrne vystúpenia
Kontaktná osoba: Viktória Žúborová

Slovenský zväz invalidov
Kontaktná osoba:

Dobrovoľný požiarny zbor
Kontaktná osoba: Ján Štyrák

Turizmus – Záujmové združenie
Poskytovanie ubytovacích a ďalších služieb pre turistov
Kontaktná osoba: Maroš Callo
Tel.: 0905 668 776
E-mail: zazriva@turizmus-zazriva.sk
Web: www.turizmus-zazriva.sk

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
Kontaktná osoba: Metod Macek
Tel.: 0903 504 470
E-mail: metod.macek@gmail.com
Web: www.ekocentrum.zazriva.net

Poľovnícke združenie
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Kazárik
Tel.: 0907 831 085
E-mail: info@pzzazriva.sk
Web: www.pzzazriva.sk

Zväz včelárov
Kontaktná osoba: Blažej Trnovec

Futbalový klub Fatran Zázrivá
Kontaktná osoba:  Peter Lacko
Web: http://tjfatranzazriva.webnode.sk/

Klub orientačného behu Rozsutec Zázrivá
Kontaktná osoba: Miroslav Karcol

Zdravotné stredisko:
MUDr. Miroslava Ondrejková, detský lekár
Tel.: 043 5896 237

MUDr. Antónia Truchlá, praktický lekár pre dospelých
Tel.: 043 5896 213

Zubná ambulancia
Tel.: 043 5896 102

Lekáreň
Tel.: 043 5896 212

DFS Kýčera
Kontaktná osoba: Kostrošová Eva
Tel.: 0918 023 275

ZO SZCH Zázrivá
Kontaktná osoba: Ing. Ján Hanko
Tel.: 043 5896150, 0918 971357
E-mail: hanko.jan@zoznam.sk
Web: www.zoszch-zazriva.wbl.sk/Uvod.html

REZIDENCIA NESTOR ZÁZRIVÁ
zariadenie pre seniorov

Kontaktná osoba: p. Cibulová
Tel.: 0903 616 994
E-mail: cibulova@rezidencianestor.sk
Web: http://www.rezidencianestor.sk/