Verejné obstarávanie

Názov zákazky:

25.05.2020 – Didaktické vybavenie pre projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej“

Dokument vo forme PDFVýzva na predloženie ponuky – Didaktické vybavenie pre projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej“

  Príloha č. 1 k výzve:Zoznam položiek

    Príloha č. 2 k výzve:Návrh kúpnej zmluvy

    Príloha č. 3 k výzve:Čestné vyhlásenie k VO

 

30.08.2018 – Zber údajov o pastierskej kultúre, salašoch a krajine a vydanie publikácie o pastierstve v oblasti malej Fatry, Kysuckej vrchoviny a okolí rámci realizácie projektu „Trasa valašskej kultúry“

Dokument vo forme PDFVýzva na predloženie ponuky – Zber údajov o pastierskej kultúre, salašoch a krajine a vydanie publikácie o pastierstve v oblasti malej Fatry, Kysuckej vrchoviny a okolí rámci realizácie projektu „Trasa valašskej kultúry“

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 1 k výzve: Návrh na plnenie kritérií, editovateľná verzia vo formáte DOCX a ODT

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 2 k výzve: Zadanie – editovateľná verzia vo formáte DOCX a ODS

 

 

 

30.08.2018 – Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním – podlimitná zákazka

Dokument vo forme PDFINFORMÁCIA o výsledku vyhodnotenia ponúk

 

Dokument vo forme PDFVýzva na predkladanie ponúk – Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

 

Dokument vo forme PDFSúťažné podklady

 

    Potvrdenie o predložení ponuky

 

     Návrh zmluvy

 

    Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk

 

    Jednotný európsky dokument

 

 

 

02.07.2018 – Nákup športovej výstroje

Dokument vo forme PDFVýzva na predkladanie ponúk – Nákup športovej výstroje

 

 

27.04.2018 – Zariadenie Pastierskeho centra v Zázrivej

Dokument vo forme PDFVýzva na predloženie ponuky Zariadenie Pastierskeho centra v Zázrivej

 

Dokument vo forme PDFPríloha č. 1 k výzve: Inštrukcie k vyplňovaniu dokumentov

 

Dokument vo forme PDFPríloha č. 2 k výzve: Návrh Kúpnej zmluvy, editovateľné verzie vo formáte DOCX a ODT

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 3 k výzve: Rozpočet Vybavenia pastierskeho centra v Zázrivej, editovateľné verzie vo formáte XLSX a ODS

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 4 k výzve: Návrh na plnenie kritérií, editovateľné verzie vo formáte DOCX a ODT

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 5 k výzve: Fotodokumentácia Zariadenia Pastierskeho centra v Zázrivej

 

 

27.04.2018 – Dobudovanie Pastierskeho centra v Zázrivej

Dokument vo forme PDFVýzva na predloženie ponuky (Dobudovanie pastierskeho centra v Zázrivej)

 

Dokument vo forme PDFPríloha č. 1 k výzve: Inštrukcie k vyplňovaniu dokumentov

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 2 k výzve: Návrh Zmluvy o dielo, editovateľné verzie vo formáte DOCX a ODT

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 3 k výzve: Rozpočet dobudovania pastierskeho centra v Zázrivej, editovateľné verzie vo formáte XLSX a ODS

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 3.1 k výzve: Rozpočet Elektorinštalácia, editovateľné verzie vo formáte XLSX a ODS

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 4 k výzve: Návrh na plnenie kritérií, editovateľné verzie vo formáte DOCX a ODT

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 5 k výzve: Kompletná projektová dokumentácia – podľa objektov

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 6 k výzve: Fotodokumentácia dobudovania Pastierskeho centra

 

 

11.10.2017 – Zabezpečenie podujatí v rámci realizácie projektu „Trasa valašskej kultúry“

Dokument vo forme PDF Výzva na predloženie ponuky (Zabezpečenie podujatí v rámci realizácie projektu „Trasa valašskej kultúry“)

 

Dokument vo forme PDFPríloha č. 1 k výzve: Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií

 

Dokument vo forme PDFPríloha č. 2 k výzve: Rozpočet

 

Dokument vo forme PDFPríloha č. 3 k výzve: Čestné prehlásenia

 

Dokument vo forme ZIPPrílohy- editovateľné verzie vo formáte DOCX a ODT

 

 

25.7.2017 – Projektový manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ (externý  projektový manažment)

Dokument vo forme PDFVýzva na predloženie ponuky (externý projektový manažment)

 

Dokument vo forme PDF Príloha č. 1 k výzve: Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií

 

Dokument vo forme ZIPPríloha č. 1 k výzve: Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií- editovateľná verzia vo formáte DOCX a ODT