Oddelenia Obecného úradu

Stavebný úrad
Bc. Katarína Majdišová
043 5823231, stavebnyurad@zazriva.com, katarina.majdisova@zazriva.com

Ekonomické a personálne oddelenie
Ing. Andrea Mäsiarová
0902 305 981, ekonom@zazriva.com, andrea.masiarova@zazriva.com

Matrika a evidencia obyvateľstva
Bc. Monika Žúborová
0902 304 817, podatelna@zazriva.com, monika.zuborova@zazriva.com

Sociálne a Regionálne oddelenie
Mgr. Karcol Karol
0908 941 052, webmaster@zazriva.com, karol.karcol@zazriva.com

Dane a poplatky
Mgr. Milota Papalová
043 5823 232, dane@zazriva.com, milota.papalova@zazriva.com

Kultúrny referent a Obecná knižnica
Mgr. Anna Otrubová
043 5896 138, kultura@zazriva.com, kniznica@zazriva.com, anna.otrubova@zazriva.com

Hlavný kontrolór
Bc. Pavol Pikla
hlavnykontrolor@zazriva.com, pavol.pikla@zazriva.com