Zoznam vysťahovalcov zo Zázrivej do Ameriky v dobe od r. 1875 do októbra 1901, ktorý na príkaz župana vypracoval zázrivský richtár

Podľa veku najväčšiu skupinu tvorili vysťahovalci vo veku 31 – 40 rokov 22 (31,9%) osôb, potom 26 – 30 rokov 15 (21,7%) osôb, priemerný vek bol 29,5 rokov, podrobnejšie v Prílohe. Vysťahovalectvo bolo doménou mužov,  žien bolo oveľa menej ako mužov. Celkovo sa vysťahovalo 59 mužov, tj. 85,5%, žien 10 tj. 14,5%. Z mužov bolo ženatých 36 (61,0%), slobodných 20 (33,9%), neuvedený 3 (5,1%); ženy vydaté 3 (30,0%), slobodných 7 (70,0%). Najviac Zázrivcov pristálo v New Yorku v r. 1906 – 13 (18,0%) osôb, potom v roku 1910 11 (15,9%) osôb.

Parník „Kaiserin Auguste Victoria“ bol spustený na vodu v Štetíne v r. 1905. V tom čase bol najväčšia loď na svete. Viezol celkom 2 996 cestujúcich, z toho 1. triedy 652, 2. triedy 286 a 3. triedy 2 058 pasažierov. Cestoval ním Ján Kázik zo Zázrivej.

Parník „Kaiserin Auguste Victoria“ bol spustený na vodu v Štetíne v r. 1905. V tom čase bol najväčšia loď na svete. Viezol celkom 2 996 cestujúcich, z toho 1. triedy 652, 2. triedy 286 a 3. triedy 2 058 pasažierov. Cestoval ním Ján Kázik zo Zázrivej.

 

Vo svete

Vo svete

Príchod do USA Priezvisko Americký zoznam Richtárov zoznam Meno Vek Miesto V lodnom zozname Loď Prístav
05.01.1900 Drengubiak Drengubiak Drengubiak Mihaly 31 Zazriva Zazriva Darmstadt Bremen
05.01.1900 Otruba Otruba Otruba Andras 39 Zazriva Zazriva Darmstadt Bremen
13.01.1900 Štefanica Stefanica Stefanica Janos 32 Zazriva Zazriva Willehad Bremen
13.01.1900 Pikla Pikla Pikla Adam 38 Zazriva Zazriva Willehad Bremen
13.01.1900 Fašanok Fasanok Fasianok Gyorgy 32 Zazriva Zazriva Willehad Bremen
13.01.1900 Duda Duda Duda Adam 44 Zazriva Zazriva Willehad Bremen
15.08.1900 Janký Janki Janky Gyorgy 33 Zazriva Zazriva Konigin Luise Bremen
15.08.1900 Jeluš Jelus Jelus Gyorgy 40 Zazriva Zazriva Konigin Luise Bremen
12.08.1901 Kázik Kazik Kázik Bútora Adam 26 Zazriva Zazriva Zeeland Antwerp
Plančo Plancso János ##
Kupčo Kupcso Gyorgy
Plančo Plancso sz.
Jankýová Janky Mária
Teličák Telicsák János
Teličák Telicsák Mihály
Kázik Kázik Bútora János
Kázik Kázik József
Teličák Telicsák Adám
Mäsiar Mäsziar Dutkulin János
Pagerka Pagerka Adám
Majdiš Majdis András

 

Zázrivá vysťahovalci podľa abecedy v PDF