Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

OZNÁMENIE

 emailovej adresy

   

Na základe § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznamujeme

 emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, pre voľby do Národnej  rady Slovenskej republiky, konaných dňa 29. februára 2020.

 

 

podatelna@zazriva.com

 

 

JUDr. Matúš Mních v.r.

 starosta obce Zázrivá

 

Poznámka:

  • 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

„Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.“

Dokument na stiahnutie vo forme PDF tu: oznámenie email – delegovanie člena OVK