Povinnosť poberateľov dávky v hmotnej núdzi § 10

V zmysle pokynu UPSVaR v Dolnom Kubíne oznamujeme, že dňa 24.6.2020 schválila vláda novelu Nariadenia vlády č. 102/2020 platného od 30.4.2020.
Od 1.7.2020 všetci klienti – poberatelia dávky v hmotnej núdzi § 10, ktorí majú prijatú ponuku, majú od tohto dátumu povinnosť zúčastňovať sa výkonu činnosti (odpracovať na obci 32 h mesačne) v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, čo je podmienkou pre výplatu dávky v hmotnej núdzi.