Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v Obci Zázrivá

UTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V OBCI ZÁZRIVÁ   Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

u t v á r a m

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 29. februára 2020

 

tieto volebné okrsky a zároveň určujem volebné miestnosti v nich nasledovne:

 

číslo okrsku volebná miestnosť zaradenie osady
1. kultúrny dom – veľká sála, Zázrivá, Stred 149 Zázrivá-Stred, Biela
2. kultúrny dom – prísalie, Zázrivá, Stred 149 Petrová, Demkovská, Dolina, Ráztoky, Grúne, Končitá, Havrania, Kozinská, Plešivá

 

 JUDr. Matúš Mních v.r.

 starosta obce Zázrivá

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v Obci Zázrivá vo forme PDF tu: utvorenie volebných okrskov