Voľby prezidenta SR konané dňa 30.03.2019 v Zázrivej

Voľby prezidenta SR konané dňa 30.03.2019 v Zázrivej

 

  okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 1132 1032 2164
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 489 420 909
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 489 420 909
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 474 397 871

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

p.č. meno a priezvisko 1 2 spolu
1. Zuzana Čaputová, Mgr. 253 235 488
2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 221 162 383