WORKSHOP TRADIČNÉHO TESÁRSTVA A ĽUDOVÉHO STAVITEĽSTVA

Obec Zázrivá organizuje  pre záujemcov

20. – 22.4.2018 v Zázrivej

Workshop je určený pre záujemcov o tradičné tesárske remeslo a ľudové staviteľstvo, ktorí sa chcú naučiť základy tesárstva a ľudového staviteľstva, zdokonaliť sa v tesárskom remesle, dozvedieť sa pravidlá a zásady stavby a obnovy tradičných ľudových stavieb a hlavne vyskúšať si prácu tradičnými autentickými spôsobmi s akcentom na zachovávanie detailov a špecifickosti ľudových stavieb. Praktická časť workshopu bude zameraná najmä na činnosti: príprava náradia – brúsenie, odkôrňovanie stromov, kresanie a rozmery , „nástrel“ vodiacej čiary, záseky a kresanie „na hrubo“, kresanie na hladko, založenie základového venca, výroba rybín v nárožiach, , výroba otvorov, okien, dverí, krovu, výroba bačovskej koliby a iné“. Súčasťou workshopu budú odborné prednášky a prezentácie, taktiež aj odborná exkurzia spojená s prehliadkou stavieb tradičnej ľudovej architektúry.

Workshop bude prebiehať pod vedením dvoch skúsených lektorov a majstrov Ing. arch. Borisa Hochela  a Ing.arch. Júliusa Lišaníka.

Predbežný časový harmonogram workshopu:
piatok 20.4.2018 (8:00 -20:00)
sobota 21.4.2018 (8:00-20:00)
nedeľa 22.4.2018 (8:00-18:00)

Workshop TRADIČNÉHO TESÁRSTVA A ĽUDOVÉHO STAVITEĽSTVA organizuje Obec Zázrivá v rámci projektu Trasa valašskej kultúry, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Účasť na workshope je bezplatná, pre účastníkov bude zabezpečená celodenná strava a ubytovanie.

Pre účasť na workshope je nutné sa zaregistrovať vyplnením prihlášky a jej zaslaním na na e-mail: tvk@zazriva.com najneskôr do do 17.4.2018 do 12:00 hodiny. Po odoslaní prihlášky bude účasť záujemcom spätne potvrdená e-mailom. Akékoľvek ďalšie informácie získajú záujemcovia na telefónnom čísle 0915 800 757.

Prihláška
WORKSHOP TRADIČNÉHO TESÁRSTVA A ĽUDOVÉHO STAVITEĽSTVA