XII. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej

XII. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej

Prihlasovanie: V sobotu 18.6.2016 pred štartom pri kultúrnom dome v Zázrivej od 8:30 do 9:45
Štartovné: 7€, ženy a mládež do 18r. 6€. V cene 2 resp.3 x občerstvenie na trati. V cieli teplé jedlo, pivo alebo kofola, tombola.
Štart : 10:00 hod. – centrum Zázrivá Cieľ centrum Zázrivá 15:00 hod.

XII. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej

PARAMETRE DLHEJ TRATE: Dĺžka cca 46,5 km; nárast výšky 1766m; predpokladaný čas 3,5 – 5 hod.; min.-max. výška na trati 557-953m.n.m

PARAMETRE STREDNEJ TRATE: Dĺžka cca 30,5 km; nárast výšky 1044m; predpokladaný čas 2,5 – 4,0 hod.; min.-max. výška na trati 592-953m.n.m.

PARAMETRE KRÁTKEJ TRATE: Dĺžka cca 22,5 km; nárast výšky 750m; predpokladaný čas 2 – 3 hod.; min.-max. výška na trati 592-953m.n.m.

XII. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej
ŠTARTUJE sa z centra pred kultúrnym domom smer Havrania – Oravská Lesná – po 240m od odbočky na horský hotel Veľká Havrania odbočíme doprava na lesnú cestu cez rampu do Javoriska (krátka trasa pokračuje rovno)– po 1100m odbočíme doľava – stúpame po lesnej ceste až k rázcestiu, kde pokračujeme rovno dole – zjazdom sa dostaneme znova na cestu do Oravskej Lesnej – odbočujeme za rampou doprava hore – po 1400m stúpania sa dostaneme na Trasíkovú a odbočíme doľava kolmo dole na poľnú cestu, čo je zároveň aj žltá turistická značka – zjazdom sa dostaneme k hotelu Veľká Havrania, kde bude občerstvovacia zastávka – z parkoviska pred hotelom pokračujeme v zjazde po chodníku až k potoku – za potokom odbočíme doprava a okolo Pazderov pokračujeme po lesnej ceste cez Grúnik do sedla Havranské – zjazdom pokračujeme po kamenistej ceste až k žľabu s vodou – odbočujeme doprava a stúpame hore poľnou cestičkou – odbočíme doľava cez potok k chalupám – traverzujeme až k salašu na Grúňoch – na horizonte mierne odbočíme doľava a po 70m doprava na poľnú cestu, ktorou sa zjazdom dostaneme na asfaltovú cestu v osade Grúne – tu odbočíme doľava a zjazdom pokračujeme k odbočke do osady Sihla, kde bude druhá občerstvovacia stanica. Pokračujeme miernym stúpaním až sa dostaneme do osady – míňame posledné chalupy a poľnou cestou prídeme k rampe kde odbočíme doľava, kolmo dole po chodníku – pred záverom odbočujeme doprava k rozostavanej chate (krátka trasa pokračuje rovno dole do osady Ráztoky a po asfaltovej ceste pokračuje až do centra)– pri nej doľava traverzom po poľnej ceste pod Kýčeru ku krížu – pri kríži mierne doprava – po prechode potoka a krátkom stúpaní sa dostaneme na hrebienok nad osadu Šípková – odbočíme doľava a po chodníku čo je zároveň aj označená cyklotrasa smerujeme k Pupovčeku, ktorý traverzujeme po lesnej ceste – dostaneme sa nad osady u Tlachačov- ďalej pokračujeme cez Pupov po lesnej ceste a dostaneme sa nad osadu Demkovská – po lúkach pokračujeme smer Borok (tel. vysielač) – pri Borkovej mláke odbočíme doprava na lesný chodník (na tomto mieste sa nastupuje aj na dlhú trať, ktorá odbočuje tiež doprava, ale na lesnú cestu, ktorá je zároveň červená turistická značka) a ten nás zavedie až na hl. cestu do Zázrivej pred križovatku do Doliny – po ceste sa dostaneme do centra kde je CIEĽ.

Dlhá trasa pokračuje po červenej turistickej značke až do Sedla Príslop nad Bielou, pričom najskôr prejde cez štátnu cestu a pokračuje stúpaním do Malej Petrovej k penziónu Jánošíkov dvor, kde bude malá občerstvovačka. Zo sedla pokračuje zjazd do osady Biela až na križovatku zo štátnou cestou, ktorú križuje a vchádza cez most na lesnú cestu do Čremoša. Po zdolaní tiahleho stúpania nasleduje zjazd do osady Plešivá, kde v jej závere u Markov odbočíme z asfaltovej cesty do pravá na poľnú, ktorá nás vyvedie ku krížu pod družstevné maštale a odtiaľ nasleduje zjazd do centra Zázrivej kde je cieľ aj dlhej trate.

XII. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej
GPS body všetkých trás dostanú záujemcovia na požiadanie mailom..
Informácie: Jozef Matúš – 0902122688; jmatus@stonline.sk,
Jakub Krška – 0903215110; krska.jakub@gmail.com
Karol Karcol – 0908941052; karol.karcol@gmail.com; www.obeczazriva.sk
Lekár: Mudr. Pažická Pavla; Mudr. Pažický Marian

Na Vašu účasť sa tešia organizátori: Turizmus Zázrivá, Obec Zázrivá a dobrovoľní

XII. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej