Formuláre a dokumenty

Názov
Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja v obci Zázrivá
Poplatky pre Obec Zázrivá platné od 1.1.2013 - KD a iné
Prenájom kultúrneho domu v Zázrivej - cenník od 01.01.2023
Príloha č. 1 - informovanie obyvateľov
Príloha č. 2 - oznam na úradné tabule
Priznanie k dani
Priznanie údajov k miestnym poplatkom - daň z ubytovania
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina na r. 2015 - 2020
Program odpadového hospodárstva obce Zázrivá na roky 2016 - 2020
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZÁZRIVÁ na rok 2011-2013 výdaje
ROZPOČET NA ROKY 2011 - 2013 príjmy
Rozpočet príjmy Zázrivá na rok 2013-2015
Rozpočet Zázrivá na rok 2013-2015
Schválený rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2014-2016 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2015-2017 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2016-2018 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2016-2018 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2022 - 2024 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2022 - 2024 - výdaje