Formuláre a dokumenty

Názov
Stavebný úrad - návrh na kolaudáciu
Stavebný úrad - ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad - ohlásenie stavebných úprav
Stavebný úrad - ohlásenie zmeny v užívaní
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie PO
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
Stavebný úrad - žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
Stavebný úrad - žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond
Stavebný úrad - žiadosť o zmenu pred dokončením
Stavebný úrad - žiadosť odstránenie stavby
Usmernenie k informovaniu dotknutých osôb
Vitajte v Zázrivej - čo zaujímavé môžete u nás vidieť a zažiť
Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2020
Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Záverečný účet obce rok 2012
Záverečný účet obce za rok 2013
Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby
Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond
Zoznam kandidátov do zastupiteľstva ŽSK 2013
Zoznam kandidátov na predsedu ŽSK 2013.pdf