Formuláre a dokumenty

Názov
Zoznam kandidátov na predsedu ŽSK 2013.pdf
Zoznam kandidátov do zastupiteľstva ŽSK 2013
Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond
Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby
Záverečný účet obce za rok 2013
Záverečný účet obce rok 2012
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021
Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2020
Vitajte v Zázrivej - čo zaujímavé môžete u nás vidieť a zažiť
Usmernenie k informovaniu dotknutých osôb
Stavebný úrad - žiadosť odstránenie stavby
Stavebný úrad - žiadosť o zmenu pred dokončením
Stavebný úrad - žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond
Stavebný úrad - žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie PO
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie
Stavebný úrad - ohlásenie zmeny v užívaní
Stavebný úrad - ohlásenie stavebných úprav
Stavebný úrad - ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad - návrh na kolaudáciu
SPRÁVNE POPLATKY – MATRIČNÝ ÚRAD 2012
Separujme! - informačný leták
Schválený rozpočet na roky 2022 - 2024 - výdaje