„PODIEĽAJTE SA NA ROZVOJI NÁŠHO – VÁŠHO ÚZEMIA“

„PODIEĽAJTE SA NA ROZVOJI NÁŠHO – VÁŠHO ÚZEMIA“

Občianske združenie „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“
MIESTNA   AKČNÁ    SKUPINA
Belá • Dolná Tižina • Gbeľany • Kotrčiná Lúčka • Krasňany • Lutiše • Lysica • Mojš • Nededza  Nezbudská Lúčka • Stráňavy • Stráža • Strečno • Teplička nad Váhom • Terchová • Varín • Zázrivá

Vás pozýva na
ROKOVANIE PRACOVNEJ SKUPINY
„SAMOSPRÁVA“
POTREBY, MOŽNOSTI, ROZVOJ A ZLEPŠOVANIE SLUŽIEB, KOMUNIKÁCIA, MOŽNOSTI OBCÍ, MOŽNOSTI ROZVOJA SPOLUPRÁCE PLÁNOVANIE A PRÍPRAVA NOVEJ INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA MAS TD

24.októbra 2014 o 13:00  –  Penzión Anton , Teplička nad Váhom

„PODIEĽAJTE SA NA ROZVOJI NÁŠHO – VÁŠHO ÚZEMIA“

 

Pracovná skupina je určená všetkým záujemcom (z obcí: Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá) radov zástupcov  miestnej samosprávy, pracovníkov obcí, odborníkov v oblasti samosprávy, podnikateľov, záujmových združení, občianskym aktivistom, zástupcom, odborníkom v oblasti cestovného ruchu a podnikania, poskytovateľom služieb, remeselníkom, poľnohospodárom a všetkým, ktorí majú čo k téme povedať…

Občianske združenie „Partnerstvo pre MAS terchovská dolina“ realizuje na území Mikroregiónu terchovská dolina prístup LEADER/CLLD, ktorým formou spolupráce spája aktérov z územia za účelom jeho koordinovaného rozvoja .
Účasť na rokovaní pracovnej skupiny  je otvorená širokému spektru verejnosti, aktérov v území  a záujemcom . Kvôli bezproblémovému komfortnému zabezpečeniu rokovania nám prosím nahláste svoju účasť vopred. Účasť je bezplatná! Účastníci majú zabezpečené  malé občerstvenie.
Svoju účasť potvrďte najneskôr do 23.10.2014 mailom na : madigar@mas-td.sk, alebo telefonicky na +421 (0) 917 978 756.

„PODIEĽAJTE SA NA ROZVOJI NÁŠHO – VÁŠHO ÚZEMIA“