1. ročník projektu Zveľaďme si svoju dedinu

Obec Zázrivá vytvára príležitosť zarobiť  si v rámci „1. ročníka projektu Zveľaďme si svoju dedinu“  pre mládež z vekom od 15 do 19 rokov (dievčatá a chlapci) so súhlasom rodičov. Pomocné robotnícke práce budú vykonávané na verejných priestranstvách a obecného majetku ako napr.: rekonštrukcia starého kostola, zateplenie šatní TJ Fatran Zázrivá a pod.

V prípade veľkého záujmu sa bude konať výber spomedzi uchádzačov. Záujemci sa musia prihlásiť písomne na adresu obce Zázrivá alebo mailom (karol.karcol@zazriva.com, obeczazriva@stonline.sk) do piatku t.j. 26.07.2013. Nástup na vykonávanie brigádnickej činnosti študentov je od 1.8.2013 do 25.8.2013.

1. ročník projektu Zveľaďme si svoju dedinu

 

Projekt Rekonstrukcia šatní TJ Fatran Zázrivá, bol podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku, ktorá uplatňuje princípy spoločenskej zodpovednosti v každodennej praxi. Z pohľadu spoločenskej zodpovednosti sa Slovenská sporiteľňa snaží realizovať také rozhodnutia a aktivity, ktoré napĺňajú očakávania spoločnosti od banky. Jedným z príkladov uplatňovania zásad spoločenskej zodpovednosti je aj založenie Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis, ktorý spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne prináša podporu aktivitám s verejnoprospešným rozmerom.

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu a presadzuje zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a poskytuje im poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Realizuje prieskumy, vydáva publikácie, pripravuje vzdelávacie podujatia, organizuje ocenenie Via Bona Slovakia. Spravuje nadačné fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie a následného zápasu o otvorenú demokratickú spoločnosť využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.