100 rokov života pani Teličákovej

Len málo ľudí vo svete sa dožije krásneho vysokého veku. Len niekoľko ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať 100 a viac rokov. Stokrát opakované štyri ročné obdobia, to je životná púť.
Dňa 24.05.2024 sa prekrásnej chvíle dožila naša spoluobčianka pani Mária Teličáková, ktorá oslávila svoje životné jubileum, 100 rokov. Bolo nám potešením v tento deň stretnúť sa s týmto vzácnym človekom, ako je pani Mária. Pri tejto príležitosti jej okrem najbližších prišiel zagratulovať aj starosta obce a vyslovil jubilantke v mene ostatných občanov obce Zázrivá pevné zdravie do ďalších rokov života v kruhu svojej rodiny. Za 100 rokov svojho života prežila veľa pekných, ale aj smutných spomienok. Osláviť 100. narodeniny v kruhu svojich najbližších je zázrak milosti a najkrajší dar od Pána Boha.
Cítili sme sa v kruhu jej najbližších príjemne a týmto im ďakujeme za vrelé prijatie. Takýchto príležitostí, ako sme zažili je naozaj veľmi málo, pretože osláviť s tak výnimočným občanom jeho sté narodeniny nie je bežné v každodennom živote a bolo nám naozaj cťou stretnúť sa s oslávencom a s jeho rodinou.
Jubileum je významný medzník v živote každého človeka, preto pravidelnými oslavami životných jubileí, na ktorých sa zúčastňujú aj rodinní príslušníci sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru a priblížiť pocit domova. Je to nesmierne veľká radosť, nielen pre jubilantku a jej rodinu, ale aj pre samotnú obec.
Pani Teličákovej zo srdca blahoželáme a prajeme jej hlavne veľa zdravia a radosti z každého nastávajúceho dňa.