30 rokov lyžiarskeho prechodu Jánošíkovým krajom

Žiline by sa našlo asi málo lyžiarov turistov, ktorí by nepoznali podujatie familiárne nazývané Jánošíkov kraj. Nesporne patrí medzi vrcholné podujatia regionálnej turistiky a mnohí z nás ho považujú takmer za sviatočný deň lyžiarskej turistiky.
Takýto status si tento prechod vyslúžil nielen dobrou prácou a zanietením ľudí podieľajúcich sa na jeho príprave, ale dôležitý je aj vhodný výber oblasti v ktorej sa trasy pripravujú. To je zasa možné len vďaka dobrému poznaniu prírodného prostredia nášho regiónu autorom tejto myšlienky, zakladateľom podujatia a doteraz nepretržite hlavným organizátorom Oďom Ďurčanským. On je celoročným podnecovateľom mnohých našich výjazdov do terénu za účelom udržovania priechodnosti, preznačovania a optimalizovania trás s cieľom odstraňovania problémových alebo nebezpečných úsekov, hlavne prudkých zjazdov a miest nadmieru zdevastovaných ťažbou dreva alebo rozmarmi počasia a motorkárov či štvorkolkárov. Niektoré časti zimných trás totiž využívame aj v lete pri organizovaní cykloturistického prechodu Jánošíkovým krajom.
Je veľmi dobre, že naše aktivity orientujeme hlavne do severnejších častí nášho regiónu, pretože tu nachádzame nielen krásne hory so sedlami, hoľami a horskými lúkami ale aj pravdepodobnosť dobrých snehových podmienok je tu omnoho vyššia ako v bezprostrednom okolí Žiliny. Aj tak sme však v predchádzajúcich rokoch zažili niekoľko kritických sezón, v ktorých sme pre nedostatok snehu museli termín akcie posúvať a hľadať náhradné riešenia pre trasy.
tomto jubilejnom roku nám Perinbaba snehu dopriala hojnosť, len trošku skomplikovala situáciu keď predposlednú noc sypala príliš mokrý sneh a polámala dosť stromov na trase, čím sa trošku obmedzila plynulosť prechodu trasy na Okrúhlici a Vojennom. Ale zasa snehová výzdoba na stromoch lemujúcich trasu bola veľmi pôsobivá.
Výborné snehové podmienky nám teda umožnili uskutočniť prechod 21. januára 2012 na jeho obvyklých trasách. Sú to vlastne dve na seba nadväzujúce trasy, z ktorých dlhšia má 23km s prevýšením 620m a kratšia 15km s prevýšením 270m.
Päť autobusov odviezlo záujemcov o dlhšiu trasu do zázrivskej osady Havrania odkiaľ sa vydali na lyžiarsku púť do sedla Hoľa nad Oravskou Lesnou a traverzom Javorinky cez Okrúhlicu, Kýčerku a Vojenné zišli do lutišských Melišíkov, kde ich už čakal starosta obce Lutiše, pán Anton Štefko, s výborným, vlastnoručne uvareným guľášom a teplým čajom podávaným v perfektne vybudovanej občerstvovacej stanici. Za to Lutišanom ďakujeme a veríme, že spolupráca pri organizovaní prechodu bude pokračovať.
Mnohým sa 23km málilo a po krátkom oddychu sa z Lutíš pobrali ďalej za účastníkmi kratšej trasy do sedla Pod Zlieňom a severným traverzom Magury a Požehy pokračovali do konečného cieľa, ktorým bol hostinec v Kotrčinej Lúčke, kde ich čakali autobusy na odvoz do Žiliny a od prívetivej obsluhy dostali sponzorský čaj a napolitánku. Za túto veľmi dobrú konečnú stanicu prechodu a tradične dobrú spoluprácu ďakujeme majiteľke hostinca pani Anne Chuchútovej a obsluhujúcemu personálu.
Absolvovanie obidvoch trás poskytlo skvelú lyžiarsku prechádzku – krásnych 38km/+890m bohato zasneženou prírodou. Niektorí si tento pôžitok na trase vychutnávali takmer až do zotmenia, ale niekomu na to stačilo len päť hodín.
Jubilejný ročník absolvovalo celkom 302 ľudí, z toho bolo 58 žien a dievčat. Najstarším mladíkom bol 77 ročný Láďo (v družstve s dcérou a vnukom), z nežného pohlavia si najviac zím pamätá 64 ročná mladica Irenka, ktorá trasu 23km hravo absolvovala spolu s dcérou. Najmladším turistom lyžiarom bol 12 ročný Ivan Melo, ktorý trasu 23km absolvoval tiež v rodinnom teame.
Zaujímavé a sympatické je zistenie z prezenčnej listiny, že prechod absolvovalo viacero rodinných družstiev – dvoj až štvorčlenných. Táto spoločná účasť určite ešte znásobila ich radosť z príjemne strávenej soboty.
Okrem slovenčiny sme na trase počuli aj češtinu skupinky účastníkov z Broumova a medzi vzdialenejších hostí patrili aj skupiny takmer pravidelných návštevníkov z Bratislavy a Trnavy. Najviac nás bolo samozrejme zo Žiliny a vari všetkých obcí regiónu, ale boli tu aj turisti z Bytče, Martina, Považskej Bystrice, Rajeckej doliny a nechýbala početná skupina mladíkov zo spolupracujúcich Lutíš.
Sľubne sme nadviazali spoluprácu s jednou z kľúčových obcí prechodu Zázrivou, ktorá sa postarala o perfektné odhrnutie snehu na ceste z Havranej do sedla Hoľa, vďaka čomu bola dobrá možnosť predbiehania na prvých piatich kilometroch trasy, čo je vítané a dôležité pre výkonnejších účastníkov prechodu. Za ústretovosť a organizačnú pohotovosť ďakujeme starostovi pánovi Mníchovi.
Pri vyhotovení odznakov a ostatných prezentačných a reklamných materiálov sme mali tradične dobrú spoluprácu a podporu od firmy Gevie. S prihlasovacou agendou nám dlhodobo pomáha Gymnázium sv. Františka v Žiline a hlavným sponzorom podujatia bolo Mesto Žilina, ktoré finančne pomohlo pri doprave.
Všetkým vyššie menovaným ďakujeme za pomoc a vynikajúcu spoluprácu v ktorej by sme chceli pokračovať.

Ivan Snopko