Zázrivské dni 2014

Zázrivské dni 2014

Zázrivské dni 2014

Zázrivské dni sú kultúrno-spoločenskou udalosťou obce Zázrivá s niekoľkoročnou tradíciou. Je to dvojdňová prezentácia tradícií, remesiel, folklóru a hudby regiónu. Najzaujímavejšou časťou Zázrivských dní je prezentácia výroby tradičných zázrivských korbáčikov, spojená so súťažami v ich výrobe. Novým prvkom Zázrivských dní 2012 bol nedeľný sprievod krojovaných, a ich sčítanie spojené so zápisom do kroniky. Zázrivské dni 2014 sa uskutočnia v dňoch 19.-20.7.2014.

 

Zázrivské dni 2014

 

ZÁZRIVSKÉ  DNI    19. 7. –  20. 7. 2014

SOBOTA

8:00 hod. Ranná sv. omša

12:00 hod.      súťaž v pílení dreva (Urbár Zázrivá)

14:30 hod. „Zázrivá, Zázrivá, nad Zázrivuof tôňä, tá naša Zázrivá korbáčikom voňä“

(Fsk Kýčera zo Zázrivej)

súťaž v ťahaní  korbáčikov, v pletení  korbáčikov, súťaž o najlepší syrový výrobok, súťaž v pití žinčice a súťaž v jedení  korbáčikov

18:00 hod.       FS Grúnik

19:00 hod.       FS Kokavan               

Koncerty skupín:

20:00 hod.      Bod Omylu

21:30 hod.      Smola a Hrušky

23:00 hod.      Ľudová zábava a pálenie vatry  (hrá skupina – Rebeka)

 

Sprievodný program

Ľudové remeslá, gazdovské dvory ( poľovnícky, Kýčera, tesársky, Turizmus…), výstava Štefana Prílepku,  koliba – košiar, ovce a strihanie oviec a hra na heligónke, dvor chovateľov, atrakcie.

 

 

NEDEĽA

13:00 hod.      Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole v Zázrivej

14:00 hod.      ľudový sprievod, vystúpenie DFS Zázrivček „Kolo nás ?!“ sčítanie krojovaných

 

Slávnostný program

15:00 hod. Slávnostné zahájenie starostom obce

15.10 hod       Vyhlásenie sčítania krojovaných

15:15 hod.      „Pod Rozsutcom žijem“ ( Fsk Kýčera zo Zázrivej )

16:00 hod.      Kysucká vrchárska heligónka

17:00 hod.      FS Senková z Podbiela

18:00 hod.      Ščamba

19:30 hod.      Ploštín punk

 

Sprievodný program

Ľudové remeslá, gazdovské dvory ( poľovnícky,  Kýčera, tesársky, Turizmus…), výstava Štefana Prílepku,  koliba – košiar, ovce a strihanie oviec a hra na heligónke, dvor chovateľov, atrakcie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Podujatie s podporou Žilinského samosprávneho kraja

ZD 2014

Zázrivské dni 2014

Zázrivské dni 2014

Fotografie z predchádzajúceho ročníkov tu: