4.ročník v hraní spoločenskej hry Dáma – výsledky

 4.ročník v hraní spoločenskej hry Dáma - výsledky

V tomto roku sa uskutočnil 4.ročník v hraní spoločenskej hry „ Dáma“. Súťaž prebehla dňa 12.1.2014 o 13.00 hod. v kultúrnom dome a to v troch kategóriách. Deti do 10 rokov, deti od 10-15 rokov a nad 15 rokov. Všetkým súťažiacim sa chcem poďakovať, že vydržali až do konca, hlavne rodičom, ktorí prišli s deťmi a podporovali ich v súťaži.

 4.ročník v hraní spoločenskej hry Dáma - výsledky

Deti do 10 rokov:
1. Marek Otruba
2. Lukáš Otruba
3. Šimon Strapec
Simonka
Matúš Strapec

Deti od 10-15 rokov:
1. Dávid Mahút
2. Dalibor Kázik
3. Damián Štyrák
Marek Macek

Nad 15 rokov:
1. Ján Žúbor
2. Marián Guričan
3. Pavol Trnovec
Vincent Gaššo
František Otruba
Anton Fedor
Ján Krpčônik
Štefan Gaššo
Dávid Papala
Igor Žúbor

 4.ročník v hraní spoločenskej hry Dáma - výsledky

 4.ročník v hraní spoločenskej hry Dáma - výsledky