Zákonná povinnosť revízia komínov

www.sse.sk/komin

SÚ VAŠE PLYNOVÉ SPOTREBIČE A KOMÍN BEZPEČNÉ?
POZOR NA LEGISLATÍVNU POVINNOSŤ!

NEZABUDNITE NA PRAVIDELNÝ
SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A KOMÍNOV

Máte doma plynový vykurovací kotol, bojler na ohrev vody alebo plynový sporák? Ich pravidelný servis by sa mal stať vašou rutinnou záležitosťou.
Ideálny čas na pravidelný servis je letné obdobie, teda v dostatočnom predstihu pred začiatkom vykurovacej sezóny.
Správny a kvalitný servis pozostáva z kontroly úniku plynu a vonkajšieho stavu plynových zariadení, z kontroly tesnosti plynového rozvodu, vyčistenia horáka, elektród, výmenníka a filtrov. Počas servisnej prehliadky vám skontrolujú aj ovládacie a bezpečnostné prvky, regulácie a nastavia vám optimálne spaľovanie. Súčasťou prehliadky je aj vyčistenie kondenzačnej cesty, kontrola funkčnosti expanzných nádob a doplnenie tlaku.
Pre zaistenie bezpečnej a odbornej prehliadky vášho plynového zariadenia sa radšej nespoliehajte na seba, ale dajte si ju odborne a spoľahlivo zrealizovať odborníkom.

Viac informácii na www.sse.sk/servis

Chcete mať bezpečný komín a zároveň si splniť zákonnú povinnosť?
Neodmysliteľnou  súčasťou starostlivosti o bezpečnosť domova je pre majiteľov komínov ich revízia. Aby sa predišlo ohrozeniu života a majetku, zákon 314/2001 O ochrane pred požiarmi stanovuje povinnosť zabezpečiť pravidelné čistenie, kontroly a preskúšanie pri inštalácii i prevádzkovaní pripojeného palivového spotrebiča, jeho zmene či stavebných úpravách na komíne.
Komíny a  dymovody pri výkone plynového kotla do  50 kW bez vložky je povinné čistiť a  kontrolovať každých 6 mesiacov, vložkované komíny raz ročne. Pri spotrebičoch na tuhé alebo kvapalné palivá je lehota čistenia a kontroly komína stanovená na 4 mesiace (výkon do 50 kW) a 2 mesiace (výkon nad 50kW). Komín v občasne využívaných stavbách sa musí kontrolovať najmenej raz za 2 roky.

Viac informácií na www.sse.sk/komin

www.sse.sk/komin