AJ TAKTO DOKÁŽU PODVODNÍCI PRIPRAVIŤ SENIORA O ÚSPORY!

INFORMUJTE SVOJICH BLÍZKYCH NECH SÚ OSTRAŽITÍ !

 
Tento týždeň sme zaznamenali opäť prípad zneužitia dôverčivostí seniorky, ktorú neznámi páchatelia podvodným konaním uviedli do omylu a spôsobili jej niekoľko tisícovú Škodu.

PODVOD PREBEHOL TAKTO:
1. Neznáma osoba v utorok telefonicky kontaktovala poškodenú 77-ročň ú ženu na jej pevnú linku, a predstavila sa ako zamestnankyňa banky, ktorá jej oznámila, že jej z účtu chcel niekto vybrať finančnú hotovosť a má sa dostaviť do banky.
2. Následne sa v telefóne ozval mužský hlas, ktorý sa predstavil ako policajt a seniorke oznámil, že je v ohrození a chcú ju okradnúť. Počas rozhovoru zisťoval finančné pomery a žiadal vložiť všetky peniaze a cennosti do tašky, ku ktorým priloží aj finančnú hotovosť, ktorú vyberie z banky.
3. Dôchodkyňa išla do banky a vykonala výber.
4. Mužský hlas ju požiadal o jej mobilné telefónne číslo, daktoré ju následne kontaktoval a seniorku navigoval komu má odovzdať tašku s finančnou hotovosťou a cennosťami. Ubezpečil Ju, že keď policajná akcia skončí, cennosti i peniaze sa jej vrátia.
5. Seniorka peniaze a cennosti podľa pokynov odovzdala neznámej osobe, ktorá sa predstavila ako policajt.

Týmto podvodným konaním neznámi páchatelia spôsobili škodu vo výške najmenej 9 274,- €. V tejto súvislosti začal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstvá Policajného zboru v Dolnom Kubíne trestné stíhanie vo veci trestného činu podvodu.
Žiadame Vás, aby ste sa so svojimi blízkymi seniormi na túto tému porozprávali, informovali ich o takomto podvodnom konaní s cieľom predchádzať týmto skutkom.

Policajt nikdy telefonický nezisťuje od občanov ich finančné či majetkové pomery. Vždy postupuje zákonom stanoveným spôsobom.
Policajt pri osobnom stretnutí s občanmi vždy preukazuje svoju príslušnosť k Policajnému zboru a následne po zistení skutkového stavu poškodenú osobu poučí o ďalšom postupe.
Policajt nikdy nežiada od starších osôb fyzické odovzdanie majetku – peňazí, či šperkov, za účelom ich úschovy.

Radíme občanom, aby neposkytovali informácie prostredníctvom telefonických rozhovorov neznámym osobám o svojich majetkových pomeroch a nezdôverovali sa im.
Ak máte podozrenie o hodnovernosti telefonického kontaktovania oznámte to prostredníctvom linky „158“.