Aktualizácia a doplnenie knižného fondu odbornou literatúrou pre deti, mládež a dospelých

     Po zverejnení výzvy  sa Obecná knižnica v Zázrivej zapojila  projektom „Aktualizácia  a doplnenie knižného fondu literatúrou pre deti, mládež a dospelých do grantového programu Fondu na podporu umenia 5.1.4., Akvizícia knižníc. Zaevidovaná žiadosť č. 22-514-04979 bola podporená sumou 1200 €. Pri  spoluúčasti obce vo výške 134€ sa zakúpilo celkom 119 kníh, ktoré obohatia knižničný fond našej knižnice. Uvádzame  zoznam titulov.

Týmto  Vás pozývame vybrať si z bohatej ponuky!

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council