Aktualizácia a doplnenie knižného fondu odbornou literatúrou pre deti, mládež a dospelých

Projekt Obecnej knižnice  v Zázrivej pod názvom Aktualizácia a doplnenie knižného fondu odbornou literatúrou pre deti, mládež a dospelých  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V roku 2017 podala Obecná knižnica v Zázrivej žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci dotačného systému Fondu na podporu umenia. Našu žiadosť  fond podporil, knižnica tak získa finančné prostriedky v celkovej výške 1000 eur. Spoluúčasť zabezpečí obec Zázrivá. Poskytnutie dotácie zo zdrojov FPU umožní  Obecnej knižnici v Zázrivej doplniť svoj fond novými žiadanými titulmi náučnej, krásnej i detskej literatúry, čo sa stane  východiskovou základňou pre priebežné realizácie obsahových zámerov a cieľov.  Predmetom projektu Aktualizácia  a doplnenie knižného fondu  odbornou literatúrou a beletriou pre deti a mládež  je podpora akvizičnej činnosti knižnice.

 

 

FPU_logo