Bankomat Slovenskej sporiteľne, a.s. aj v Zázrivej

Adresa umiestnenia: Stred 166, Zázrivá (v budove Domu služieb s galériou pri autobusovom nástupišti)
Bankomat bude k dispozícii nepretržite.
Sporotel 0850 111888, www.slsp.sk

Bankomat Slovenskej sporiteľne, a.s. aj v Zázrivej