Bankomat v obci

V mestách ide o bežnú službu, v dedinách to taká samozrejmosť nie je. Nie každá obec spĺňa podmienky na umiestnenie bankomatu. Oslovili sme rôzne banky so žiadosťou o umiestnenie. Rozhodujúcim faktorom na umiestnenie je počet obyvateľov v obci.  Po mnohých jednaniach s bankami, našu ponuku o  umiestnenie bankomatu využila spoločnosť Euronet Services Slovakia spol. s r.o.

Obec Zázrivá oznamuje občanom, že dňom 01.06.2023 bol v centre obce osadený nový bankomat ATM.
– Klienti s platobnou kartou vydanou niektorou zo slovenských bánk platia poplatok za výber, ktorý určuje ich banka (v závislosti od balíčka služieb môže byť aj nulový).
– V sadzobníku poplatkov konkrétnej banky je väčšinou uvedený ako Poplatok za výber z cudzieho bankomatu.
– Euronet si tu neúčtuje žiaden poplatok. Klient má rovnaké podmienky, akoby vyberal z akéhokoľvek bankomatu inej domácej banky (nie svojej).
– Niektorým klientom so zahraničnou platobnou kartou môže byť účtovaný poplatok naviac. V takom prípade je klient na poplatok upozornený.