Bezplatný verejný internet – Wifi Hot Spot

Obec Zázrivá ponúka občanom a návštevníkom verejný prístupový bod k internetu. Pomocou prístupového bodu (WiFi) sa pripojíte na internet prostredníctvom notebooku, vreckovým počítačom PDA (Personal Digital Asistent) alebo mobilom. Po pripojení na internet si môžete prehliadať stránky ako aj posielať a prijímať elektronickú poštu. WiFi pripojenie na internet je podmienené obojsmernou komunikáciou medzi prístupovým bodom (na budove obecného úradu) a pripojeným zariadením vybaveným bezdrôtovým adaptérom WiFi (Váš notebook, PDA, mobil). Služba WiFi po prieskume prostredia zobrazí dostupné prístupové body. V okolí môžu byť aj iné súkromné prístupové body. Pre bezplatný verejný internet obce Zázrivá je potrebné vybrať SSID: zazriva a pri nastavení tzv. IP adresy mať navolené dynamické pridelenie adresy (DHCP) čo je štandardným nastavením pokiaľ nebolo zmenené užívateľom.

Prevádzkovateľ – Obec Zázrivá, kontakt: karol.karcol@gmail.com, tel: 043 5823232, mobil: 0915 866 382.