Brigáda pri čistení zámockej dlažby na cintoríne

Ďakujeme všetkým účastníkom brigády, že aj napriek nie úplne ideálnom počasí sa zišli pri čistení chodníkov, ktorá sa konala 10.06.2023.

Veľké ďakujeme patrí: Katka Cingelová, Janka Karcolová, Hanka Mäsiarová, Ľudka Bellová, Jožko Matúš, Žofka Matúšová, Ferko Ligas, Albín Pazdera, Ján Marko, Tibor Bílek, Milotka Žúborová, Tonko Fedor, Janka Fedorová, Aďka Zubajová, Elenka Zubajová, Palko Molík, Janko Pikla, Marián Mäsiar, Milotka Mäsiarová, Martuška Mahútová, Elenka Karcolová, Jožko Kazárik, Majka Kazáriková, Ondrej Borončo, Paľko Mahút, Janka Mahútová.

Ďakujeme aj Marekovi z Gazdovskej udiarne, ktorý doniesol občerstvenie.

Zároveň poprosíme dobrovoľníkov o ďalšiu brigádu 17.06.2023 t.j. sobota prečistení chodníkov na cintoríne. Stretneme sa pri starom kostolíku. Doneste si náradie.