Cenník objemových odpadov uložených vo veľkokapacitných kontajneroch

Cena objemových odpadov v zbernom dvore v Zázrivej je daná výškou sumy vyfakturovanej zberovou spoločnosťou,  ktorá zabezpečuje odvoz odpadu z našej obce a vyfakturovanej  sumy za manipuláciu s odpadom externým dodávateľom.

Nábytok, matrace, drobný stavebný odpad ako keramika, krytina, obklad atď. –  bezodplatne

Ľahký izolačný materiál ako polystyrén,  atď. – bezodplatne, izolačná vata – bezodplatne

Nebezpečné odpady ako oleje, farby, kyseliny, zásady, ropné látky, riedidlá, rozpúšťadlá, lepidlá, ustaľovač, fotochemikálie, vývojky, chémia atď. – bezodplatne

Vyseparované zložky odpadu – sklo, papier, plasty, kov, pneumatiky v primeranom množstve, elektro odpad – bezodplatne.

 

V Zázrivej 01.12.2022

JUDr. Matúš Mních – starosta obce Zázrivá