Cenník vývozu privážaných odpadových vôd zo žúmp

Výňatok z cenníka služieb účinného od 1. 10. 2019 Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Jednorazová a opakovaná likvidácia privážaných odpadových vôd pre domácnosti je stanovená paušálne podľa obcí. Cena je za jeden vývoz vozidlom. Výkon služby je vykonávaný na príslušných ČOV:

Obec Zázrivá Prvá likvidácia Opakovaná likvidácia Dopravné náklady
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
42,26 50,71 8,45 10,14 79,71 95,65

 

Ing. Ján RONČÁK – vedúci strediska kanalizácií a ČOV
tel.: +421 (0)43 2388 52, mobil: 0905 850 602, e-mail: jan_roncak@ovs.sk