Chytaj chyty, nie drogy!

Obec Zázrivá organizovala v dňoch 17. a 23.7.2019 projekt Chytaj chyty, nie drogy!
Cieľom projektu bolo ponúknuť deťom a mládeži, alternatívnu možnosť vhodného trávenia voľného času na území obce Zázrivá. Projektom chceme rozšíriť ponuku trávenia voľného času v obci Zázrivá. Projekt bol určený pre deti a mládež, ktorí si chcú zlepšovať telesnú kondíciu, dozvedieť sa základné informácie a nadobudnúť zručnosti pri lezení, odniesť si vedomosti o možnostiach trávenia voľného času namiesto sedenia v pohostinských a im podobných zariadeniach, ktoré sú hojne zastúpené u nás v obci. Edukáciou zdôrazňujeme význam športu, prospech zdravia a negatívneho pôsobenia alkoholu, cigariet a drog pre fyzický a psychický stav deti a mládeže.
Účastníci absolvovali dva workshopy- prednášky tematicky súvisiacou s alternatívnou formou trávenia zmysluplne voľného času deti a mládeže, bezpečnosti v prírode a športe.

Edukácia detí sa realizovala v priestoroch Rehabilitačnej stanice pre dravce a Lezeckého centra.

Projekt „Chytaj chyty, nie drogy!“
je realizovaný v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
s finančnou podporou
Žilinského samosprávneho kraja