Čierna skládka stavebného odpadu v dolinskom potoku

Ľahostajnosť a drzosť niektorých ľudí naozaj nepozná hranice. Napriek tomu, že sa všade hovorí o ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, ešte stále sa medzi nami nájdu aj takí jedinci, ktorým tieto slová vôbec nič nehovoria, tak ako je to na uvedených fotografiách – stavebný odpad, lokalita Tesná Dolina zo dňa 02.05.2022.

Žiadame Vás a upozorňujeme nielen stavebníkov, aby sa zdržali znečisťovania a vytvárania nelegálnych skládok. Zároveň apelujeme na občanov, aby stavebný odpad odovzdávali na Zbernom dvore, kde je na to vytvorený priestor.

Obec Zázrivá vynakladá nemalé prostriedky na ich odstránenie, avšak všeobecným javom je, že v krátkom čase po vyčistení územia a odvezení odpadov sa čierna skládka znova vytvorí.
Kompetencia boja proti čiernym skládkam zostane aj naďalej v rukách obcí, avšak posilnili sa aj kompetencie polície. Tá začne konať v zmysle trestného zákona, ak výška škody pri čiernej skládke presiahne 266€. Výška pokuty pre tých, ktorí na čiernej skládke nelegálne uložia odpad sa po novom zvýšila na 1500€.

Sme nesmierne radi, že aj Vám záleží na čistom prostredí, čo dokazuje priamo tento podnet – upozornenie.  Oznamovateľ čiernej skládky  sám na vlastne náklady stavebný odpad odstránil, koryto a okolie vyčistil, čím zabránil pravdepodobnému scenáru vybreženiu dolinského potoka, za čo mu patrí od nás velikánska vďaka.

Ďakujeme, spoločne si naše prostredie udržať dokážeme!