Čitateľská dielňa

Obecná knižnica v Zázrivej  v spolupráci s Okresnou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne organizuje dňa 14.03.2016 podujatia pre žiakov  základnej školy.
Pre žiakov prvého a štvrtého ročníka to bude čitateľská dielňa V Talianskej záhrade a v čarovnej škole. Žiaci 2. a 3. ročníka sa potešia Osmijankovi. Pre piaty ročník máme pripravené pásmo Po čo chodíme do knižnice – skladanie názvov kníh (hra s textami).
Vzdelávacie akcie dopĺňajú školský výchovno-vzdelávací proces a aj my chceme prostredníctvom hlasného čítania vzbudiť u žiakov záujem o knihy a priblížiť im nových súčasných, svetových a slovenských autorov.

Čitateľská dielňa